Çocuk Ergen Terapisi

İlk Çocukluk Dönemi

        Çocukluk dönemi yaşantımız bizim gelecekteki kişiler arası ilişkilerimizi, kendimize olan öz güvenimizi,  kişilik  yapılanmamızı  kısacası yaşam karşısında nasıl bir pozisyonda olacağımızı belirleyen en önemli, en temel yaşam biçimidir.

    Bir çocuğun gelecekteki yaşamını sırasıyla  en çok 0-1 yaş ondan sonra 0-3 yaş, 0-6 yaş ve 0-12 yaşarasındaki yaşam dilimi belirler.
    0-1   Yaş arası bebeklik yaşantısı çok önemlidir. Kişinin temel güveni bu dönemde atılır.

    İnsan canlısı doğumundan ölümüne kadar duygusal ,sosyal ve ruhsal olarak büyümeye devam etmekle birlikte en hızlı büyüme temel çocukluk döneminde gerçekleşir. Çocuğun gelişim basamaklarındaki bir sorun ondan sonraki basamakları etkilemekle birlikte aynı zamanda çocuğun doğası daima gelişmeye ve iyiye yönelik olarak programlanmıştır. Bunun anlamı  çocuğun gelişim basamaklarında sorun ne olursa olsun çocuğun doğasına uygun bir yaklaşımla yaklaşılır ve gerekli önlemler alınırsa çocuk daima bu eksikliğini kapatarak bir ileriki gelişim basamağına ilerleme potansiyelini içinde barındırır.
    Çocukluk çağında  çocuk ve ebeveyn arasındaki etkileşimler bir kişinin yaşam döngüsünün merkezini oluşturur. Çocuk ebeveyn arasında oluşan ilk bağlanma temel ve en önemli bağlanma olup kişinin ileriki yaşamını belirleyen  temel örüntüdür. Bu bağlanmalar sadece kişinin bebeklik , ilk çocukluk ya da okul döneminde değil ergenlik döneminde de devam eder. Ancak merkez daima bebeklik dönemindeki bağlanmanın niteliğidir.
    Bu yakın bağlanmalarla kişi manevi güç  , duyarlılık, yaşamdan zevk alma ve aynı şekilde başkalarına da güç verme , yaşamdan zevk almalarını sağlama yetilerini geliştirir.
    İnsan gelişiminin ilk çocukluk dönemi gerçekten harikuladedir. Bebeklik dönemi ilk yıllar annenin koruyucu kanatlar altında güzel bir yaşama hazırlamalıdır. Çocuğun yeteneklerinin gelişimi en başta annelere ve babalara bağlıdır. Çocuğun ilk yıllardaki gelişimi bakmasını bilen göz için gerçekten mucizevidir. Bu mucizevi gelişim  bunu dikkate alan anne ve babaların bebeğe yaklaşımı tarafından belirlenir. Bu evrede sağlıklı bağlanma olmazsa bir çok problemin doğmasına neden olabileceği gibi  çocuğun içinde olan bir çok güç gerçek potansiyellerine ulaşamadan kalır.
    İnsan yavrusundaki bir çok potansiyelin yeşerip gelişebilmesi için saklı olan bilgileri açığa çıkaracak  koruyucu bir psikososyal ortama ihtiyaç olduğu yapılan bir çok araştırma ile ispatlanmıştır. Çocuğun ilk benlik gelişimi ve benlik hissi ebeveynlerinin ona tuttuğu ayna sayesinde yeşerip yetişir.
    Yetişkinlerin çocukların dünyasını ve sıkıntılarını anlayıp yardımcı olabilmeleri için çocukluk çağının temel özelliklerini bilmesi gerekir. Çocuklar belli yaşa kadar isteklerini engelleyemezler. Engellemeye dayanma kapasiteleri yoktur. İstedikleri ve düşündüklerini saklamazlar. Belli bir yaşa kadar diğer nesneleri canlı olarak algılarlar. Yine kendi düşündükleri şeyleri fantezi ve hayalleri gerçek olarak konumlandırırlar. Acıları ve sevinçlerini direkt olarak belli ederler. Dünyanın merkezinde kendini görürler. Bu nedenle etrafında olup biten şeylerden kendini suçlama eğilimindedirler. Bebekler hilesiz ve rol yapman davranırlar. Yani ihtiyaçlarının  neyin ortaya çıkardığını gizlemeye ihtiyaçları yoktur. Ancak dil ve sembollerin öğrenilmesi aşamasından sonra bilişsel gelişimleri bir şeyler saklamaya  ve gizlemeye izin verir. Bilişsel gelişimleri iç dünyalarındaki duygusal sosyal sıkıntıları yetişkinler gibi dillendirmeye yetecek kadar gelişmediği için sıkıntılarını tırnak yeme, alt ıslatma konuşma bozukluğu gibi davranışlarla dışarı vururlar.
    Okul öncesi dönemde en sık karşılaşılan çocukluk çağı problemleri , çocukluk çağı problemleri ,gelişimsel problemler, uyku ve yeme problemleri , çıkarma problemleri (alt ıstlatma ve kaka kaçırma) tamamen ebeveynlerin kusurlarından kaynaklanan çocuk ihmali ve çocuk istismarıdır.


Orta Çocukluk Dönemi
    Orta çocukluk dediğimiz okul çağı dönemi 6-12 yaş arasını kapsar. Bu dönem ilk çocukluk yada ergenlik dönemine göre daha sessiz sakin ve düzenli  bir havanın estiği dönemdir.  Bu dönemde bir çok gizemin keşfedildiği ve sihirin her şeyi değiştirebildiği kendine özgü bir dönemdir.
    Orta çocukluk dönemi çocuğun sosyalleşmeye adım attığı bilişsel gelişiminin hızla devam ettiği öğrenme ve yeni yetenekler geliştirmeye çocuğun odaklandığı bir dönemdir. Çocuklar ebeveynlerin olmadığı kendi dünyalarını yavaş yavaş geliştirmeye başlarlar. İlk mahremiyet ihtiyaçları gelişmeye başlar. Bu yaş çocuğu bilinmeyeni araştırma ve öğrenme ihtiyacı içindedir. Dünyalarını evlerinin içinde bulundukları topluluğun dışına taşımak için uğraştıklarından tarzan ve süpermen gibi kahramanlara bayılırlar.
    Altı ile on iki yaşları arasındaki çocuklar kendilerini diğerleri  ile karşılaştırma ve eksik yönlerini görme yeteneğine sahiptir. Bu yaş grubundaki çocuklar kendilerinin ve diğer çocukların popülaritesi üzerinde karşılaştırmada bulunur. Kendi ihtiyaçları ile grubun ihtiyaçları arasında denge kurma sıkıntısı ile de uğraşırlar. Bu yaş grubundaki çocuklar sıkıntılarını kelimeler yerine bedenleri ile bildirmeye başlayabilirler. Duygusal sorunlarını bedensel sıkıntılar arkasında saklayabilir.
    Orta çocukluk döneminde aile ortamı hala çocuklarının yaşamlarının ruhsal ve sosyal sağlıklarının biçimlendirmesinde  sağlam temeller oluşturmayı sürdürür. Bu dönem aile değerlendirmesi ve müdahelesi için en mükemmel dönemdir. Çocuğun ailesine bağımlılığı ve derinden bağlılığı hala sürmektedir.  Çocukların çoğu bu dönemde ebeveynlerini idealize eder ve onların çok güçlü olduğunu düşünür.

Ergenlik Dönemi
    Ergenlik dönemindeki duygusal hava kuvvetli, bir rüzgar da deniz ortasında  çok da sağlam kürekleri olmayan tekneyi idare etmeye benzer. Ergenlikte  çocuk fiziksel , duygusal ve sosyal olarak bir baskı altındadır. Bu baskının nedeni kısmen fiziksel, hormonal ve duygusal değişimlere uyum sağlama çabasında kısmen de sosyal çevre ile yeniden bir uyum sağlama zorunluluğundan kaynaklanır. Ergen iç dünyası ve dış dünyası arasında bir denge kurma uğraşısı içindedir. Bu dengeyi kurabilmek için aileden bir parça uzaklaşmaya ve yaşıtlarına doğru yaklaşmaya ihtiyaç duyar. Kişi ergenliğe kendi başına yalnız bir yolculuk yapma gereksinimi içindedir. Ergen kendini ve dünyayı yeniden anlamlandırmaya çalışır. Ergenlik yetişkinlik ve çocuk arasında bir geçiş dönemidir. Ergenlik dönemindeki birey kendini ve dünyayı fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal yönden yeniden anlamlandırmaya çalışır. Aileden bağımsız olmaya çalışırken bir taraftan hala ailenin yön vermesine ve hepsinden önemlisi desteğine ihtiyaç duyar. Ergenlik döneminde arkadaş gurupları çocuğun kimlik ve kişilik gelişimi için çok önemliyken aynı zamanda suça bulaşma, madde bağımlılığı, cinsel yönelim, okul sorunları gibi problemlerin ortaya çıkmasına da neden olur. Bu yaş grubundaki çocuklar davranış ve uyum sorunları açısından risk altındadır. 
 

Shu.Güldane KAVGACI
Aile Evlilik Terapisti&Cinsel Terapist
aile terapisi,aile danışma merkezi,aile psikoloğu, evlilik uzmanı, anadolu yakası aile
terapisti, aldatılma,boşanma, psikoterapi, psikiyatr, pedagogpsikolog danışman,hipnoz, kekemelik,okul fobisi,evlilik terapisi,evlilik sorunları, evlilik danışmanlığı,evlilik problemleri,evlilik danışmanı,kekemelik tedavisi, istanbul psikolog, terapist, sınav kaygısı,aile danışmanlığı, sanal psikolog, psikolojik danışmanlık,rehberlik ve psikolojik danışmanlık, online psikolog, online terapi,psikolojik danışma merkezi,çocuk psikoloji , bireysel  terapi,panik atak tedavisi ,kıskançlık,alt ıslatma, psikolojik danışmanlık merkezleri, psikolojik danışmanlık merkezi,psikolojik danışma, aile sorunları,terapi merkezi, online psikolojik destek ,panik atak terapisi, fobi tedavisi,anksiyete  bozukluğu, ergenlik sorunları ,çift terapisi , depresyon tedavisi , istanbulda psikolog ,psikolog İstanbul , psikoterapi merkezi, boşanma kararı ,psikolojik danışman ,psikolojik sorunlar ,psikolojik tedavi, uzman psikolog,  danışma merkezi , psikolojik danışma merkezleri, öfke kontrolü ,kardeş kıskançlığı ,boşanma ve çocuk ,çocuk psikoloğu ,yaşam koçu, psikiyatr nedir ,ergen sorunları , sosyal fobi tedavisi ,psikoloji nedir, hipnoz İstanbul ,sosyal fobi tedavi ,kekemelik tedavi ,hipnoz tedavisi ,boşanma nedenleri ,psikoloji merkezleri , ergen psikolojisi , panik atak tedavi ,psikoloji seminerleri ,obsesif kompulsif bozukluk ,psikoloji danışma ,psikologlar ,hipnoz teknikleri ,hipnoz yapma ,hipnoz nedir , ünlü psikolog, psikolog adresleri , klinik psikolog ,psikolog olmak , psikolojik yardım ,psikolojik terapi ,çocuk psikolog ,çocuklarda psikolojik sorunlar ,konuşma terapisi ,ilişki sorunları ,aldatma psikolojisi,  psikoterapist , evlilik terapisti ,boşanma sebepleri , aldatma nedenleri , aile danışmanlık ,evlilik terapisi İstanbul , evlilik psikoloğu İstanbul , eş terapisi, yetişkin psikolojisi ,psikolog danışman,psikoterapistler , aile psikolog ,psikolog doktorlar , psikolog nedir ,psikolojik danişmanlik boşanma terapisi , psikoloji merkezi , aile terapisti , aile danışmanı ,pedagog arıyorum , psikolog arıyorum ,panik atak testi , evlilik psikolojisi ,evlilik danışmanları ,ilişki koçluğu ,psikolojik danışmanlık nedir, hipnoz ve terapi , anksiyete tedavisi , ergen terapisi ,cinsel danışmanlık ,psikolog Erenköy ,psikolog bağdat caddesi , psikolog Kadıköy , aldatılma psikolojisi , pisikologlar, kendi kendine hipnoz, danışmanlar ,çocuk psikologları ,kekemelik merkezi ,çocuk psikoloğu İstanbul, en iyi psikolog, konuşma terapisti, erken boşalmanın nedenleri, travma tedavisi ,aile terapileri ,psikoterapi  ,erkezleri ,bayan psikolog ,en iyi psikologlar , sosyal fobi nedir, bireysel psikoterapi ,okul problemleri ,ergen problemleri , boşanma süreci ,sosyal fobi belirtileri ,psikolog pedagog, dil ve konuşma terapisti, sağlık danışmanı, terapiler, regresyon terapisi ,çocuklarda alt ıslatma ,boşanma ve çocuklar ,dikkat bozukluğu ,istanbuldaki psikologlar ,istanbul psikologlar , evlilik terapi, ergen psikiyatrisi , evlilikte aldatma, aldatma boşanma, aldatma belirtileri, evlilik aldatma, sistemik aile terapisi, cinsel terapiler, hipnoz video, terapi merkezleri, sadakatsizlik, kekeme tedavisi, anadolu yakası psikolog ,kadıköy psikolog, evlilik ve çift terapisi , psikolojik danışmanlık İstanbul,  ilişki terapisi , psiko terapi ,terapi  uzmanı , psikolog org ,psikolog arayanlar ,evlenme boşanma, çocuk terapisi ,çocuklarda davranış bozukluğu ,çift terapisti , evlilik danışmanlık,  aile ve evlilik terapisi, özel psikolog, cinsel psikolog ,evlilik psikolog, aile danışma merkezleri, evlilik danışma merkezi, üsküdar psikolog, aile ve çift terapisi, uzman psikologlar, çift problemleri ,çift danışmanlığı, aile danışmanlığı merkezi ,panik atak kitapları ,kekeme tedavi merkezleri, kekemelik tedavileri ,kekemelik tedavi yöntemleri , pedagog nedir, evlilik psikoloğu ,evlilik psikoloğu ,bağdat caddesi psikolog ,psikolog fiyatları,psikoljik anışmanlık,psikolog şişli, kekemelik nasıl tedavi edilir ,kekemelik tedavi merkezleri,kekemelik tedavi merkezi, psiko destek , evlilik danişmani, sosyal fobi çözüm,sosyal fobi ve tedavisi,psikoterapi İstanbul,çift danışmanı , boşanma aldatma ,evlilik doktoru,ilişki terapisti,ilişki doktoru,ilişki uzmanı,ilişki psikoloğu,piskolojik tedavi,piskolojik danışman,aile terapistleri,evlilik terapistleri,ilişki psikolojisi,ilişki uzmanları,ilişki danışmanı,aile danışmanları,aile psikoloğu İstanbul,aile danışmanlık merkezi,evlilik ve aile danışmanlığı,pedagog psikolog,çocuk pedegog,pedagog adresleri,boşanma evlilik,çocuk pedagog,evlilik ve aile terapisti,çocuk terapisti,boşanma psikolojisi,evlilikte kıskançlık,evlilik öncesi danışmanlık,evlilik danışmanı Bakırköy,psikolog randevu,psikolog yardımı,psikolojik danışman aranıyor,bireysel danışman,çocuk danışmanlığı,psikolog acıbadem,psikolog pendik,psikolog Maltepe,psikolog Üsküdar,ilişki sorunu,çocuk danışmanı,evlilik terapileri,çocuk pedagogu,çocuk pedagoğu,psikolog ücretleri,dil ve konuşma terapisi,ergen psikologları,iyi psikolog,online psikolojik yardım,cinsel tedavi merkezi,randevu al,psikolojik sorunlar ve çözümleri,psikolog tavsiye,kocaeli psikolog, kadıköy pedagog,acıbadem psikolog,uzman psikolojik danışman,aile terapisi eğitimi,boşanma terapisti,psikolog boşanma,aldatma sonrası,şişli psikolog,avrupa yakası psikolog,nişantaşı psikolog,terapistler,ergen psikoloğu,ilişki danışmanlığı,aldatma terapisi,duygusal ilişki,cinsel psikoterapi,pendik psikolog,kartal psikolog, aile terapisti İstanbul,bakırköy psikolog,psikolog Bakırköy,ergen psikoloğu,pedagog doktorlar,en iyi pedagog,evlilik öncesi danışma,kadıköyde psikolog,travma terapisi,kocam beni aldattı, aile evlilik terapileri,çocuk aile danışmanlığı,evlilik öncesi terapi,psikolog psikolojik danışman,aile terapisti Kadıköy,evlilik danışmanı İstanbul,cift terapisi,Aile terapisti,evlilik terapisti İstanbul,istanbul çocuk psikoloğu,evlilik portalı,sentez danışmanlık, ücretsiz psikolog,evlilik terapisti Bakırköy,evlilikte aile sorunları,istanbul aile danışmanı,istanbul aile danışmanlığı,istanbul evlilik terapisti,istanbul çift terapisi,istanbul evlilik danışmanı,istanbul aile terapisti,istanbul aile terapisi,hipnoz sosyal fobi, istanbul psikoterapist,en iyi aile danışmanı,en iyi evlilik terapisti,ergen psikoloğu İstanbul,çocuklarda davranış sorunları,evlilik terapisi eğitimi,üsküdar pedagog,kadıköy aile terapisti,kadıköy evlilik , terapisti,kadıköy psikolojik danışmanlık,ataşehir psikolog,maltepe psikolog,kadıköy evlilik danışmanı,boşanma depresyonu, istanbul evlilik danışmanları,bakırköy evlilik danışmanı,istanbul aile terapistleri,istanbuldaki evlilik terapistleri,istanbul evlilik terapistleri,istanbul uzman psikolog,istanbul en iyi psikolog,evlilik sorunları nasıl çözülür,evlilik sorunları ve çözümleri,aile terapisi nedir,evlilik danışmanlığı İstanbul,aile danışmanlığı nedir,psikolog.org.tr,ucuz psikolog,sosyal fobi nasıl tedavi edilir,sosyal fobi tedavi yöntemleri, ücretsiz online psikolog,ankarada evlilik danışmanı,aile ve evlilik terapisti,anadolu yakası evlilik terapisti,ilişki terapisti İstanbul,anadolu yakası evlilik terapisi, tuzla psikolog,istanbul psikolojik danışmanlık merkezleri,ilişki danışmanları,psikolog doktor İstanbul,ücretsiz psikolojik destek,sanal psikolojik destek,boşanma ve çocuk psikolojisi,ilişki terapistleri,evlilik danışmanları İstanbul,aile danışmanı İstanbul,ümraniye psikolog,psikolog kartal,ücretsiz evlilik danışmanı,aile danışmanlığı İstanbul,psikolog bostancı,cinsel terapistler,kıskançlık psikolojisi,beylikdüzü psikolog,psikolog Suadiye,psikologlar İstanbul,konuşma terapisti İstanbul,danışman çocuk psikoloğu,evlilik danışmanı Kadıköy,murat dokur aile terapisi,aile terapisti istanbul anadolu yakası,evlilik terapisi nedir,aile evlilik terapisti,erken boşalan erkekler tedavi video, istanbul terapi merkezi,psikolog seans ücretleri,aile ve evlilik terapileri derneği, cinsel terapist İstanbul,boşanma psikoloğu,psikolojik destek hattı,Çocuk psikoloğu,cinsel terapi uzmanı,aile dizimi terapisi,boşanma ve çocuğunuz,kozyatağı psikolog,ilişki terapisi İstanbul,istanbul yaşam koçluğu,psikolog aranıyor İstanbul,bahçeşehir psikolog,psikolojik destek İstanbul,vajinismus terapisi,psikiyatri merkezleri İstanbul,pedagog Kadıköy,avcılar psikolog,tavsiye ediyorum psikolog,psikolog seans fiyatları,psikolog istanbul anadolu yakası,uzmanlariz, ankarada kekemelik tedavi merkezleri,evlilik danışmanlığı ücretleri,psikolog testi,online psikolog ücretsiz,psikolog beylikdüzü,istanbul terapist,evlilik terapileri enstitüsü,evlilik enstitüsü,ilişki uzmanı psikolog,psikolog anadolu yakası,ilişki danışmanı İstanbul,beylikdüzü psikolojik danışmanlık,bayan terapistevlilik terapistleri İstanbul,çift terapistleri,kekemelik tedavi merkezleri İstanbul,ilişki bağımlılığı,ayrılık terapisi,aile danışmanı psikolog,özel psikolog ücretleri,psikolog danışma hattı,aile terapistleri İstanbul, istanbulda aile terapisti,evlilik terapisti Kadıköy,psikolog tavsiye ediyorum,,aile terapisti arıyorum,çift terapileri,istanbul anadolu yakası evlilik terapisti,psikolog Ümraniye,evlilik terapisi Kadıköy,çocuk psikolog Kadıköy,istanbul anadolu yakası aile terapisti,istanbul ilişki danışmanı,evlilik terapisti ücretleri,aile danışmanlığı ile ilgili,aile danışma merkezi İstanbul, ilişki terapisti evlilik danışmanlığı,risus psikolojik danışmanlık merkezi,aile ve evlilik danışmanı,aile terapisti tavsiye,kadıköy psikiyatri,ilişki terapileri,terapi portalı,aile evlilik danışmanı,çocuk danışma merkezi,ergen danışma merkezi,çekmeköy psikolog,aldatma/aldatılma,yetişkin sorunları, çift sorunları,çocuk ergen psikoloğu,evlilikte anlaşmanın yolları,eşimle sürekli kavga ediyoruz,hollandada boşanma,eş danışmanlık,psikolog çekmeköy,psikolog başakşehir,psikolog tuzla, ümraniye evlilik terapisti,ümraniye evlilik danışmanı,bakırköy evilik terapisti,çekmeköy aile ve evlilik danışmanı,çekmeköy aile danışmanı,çekmeköy aile evlilik danışmanı,çekmeköy aile evlilik terapisti,terapist tavsiye,tavsiye psikolog,evlilik danışmanlığı Kadıköy,online danışma merkezi,online terapi merkezi,erken boşalma İstanbul,çift terapisti Kadıköy,aile terapisti istanbul Bakırköy,aile terapisti bkm,evlilik danışmanı anadolu yakası,istanbul anadolu yakası evlilik danışmanı,evlilik terpistleri,evlilik terapsi İstanbul,çift ve evlilik terapisi,istanbul aile terapisti.bağdat caddesi evlilik terapisti,ilişki terapistleri İstanbul,üsküdar aile danışmanı,ergen psikolog İstanbul,boşanma ayrı yaşama,aile terapisti anadolu yakası,evlilik terapisi anadolu yakası,çocuk ve ergen psikoloğu,eş secimi,ilişkide boşanma,istanbul çift terapistleri,evlilik terapisti anadolu yakası,sentez aile evlilik danışma merkezi,çift terapisi istanbul anadolu yakası,aile çocuk psikolojisi,psikolog aldatma,tavsiye aile terapisi,tavsiye ediyorum aile terapisi,tavsiye pedagog,boşanma ayrılma,psikolog hastalıkları,uzmanlarız,kadıköy psikoljik danışmanlık,randevu psikolog,aile danışmanı pendik,aile psikolojik danışman,evlilik terapisi istanbul anadolu yakası,evlilik danışamanları İstanbul,aile danışmanı istanbul anadolu yakası,ilişki evlilik terapileri,tavsiye evlilik terapisti,evlilik terapisti fiyatları,kadıköy evlilik terapsitleri,istanbulda aile terapistleri,evlilik terapistleri anadolu yakası,evlilik terapisi istanul anadolu yakası,istanbul çift terapileri,cift terapisti İstanbul,evlilik ve çift terapileri,ilişki terapileri İstanbul,çift terapisti bakırköyyas terapisti,evlilik danışmanı Kocaeli,ergen psikolğu,kadıköy psikolojik danışmanlık ve eğitim merkezi,ilişki uzmanı İstanbul,aile psikoljik danışmanlık,aile psikolojik danışmanlık merkezi,en iyi cinsel terapistler,psikoljik cinsel sorunlar,aile danışmanlığı anadolu yakası,üçretsiz evlilik danışmanı,psikolog ,tavsiye aile terapistleri,çocuklar psikolog,psikolog fener yolu, en iyi cinsel psikolog,evlilik psikologları İstanbul,psikologlar listesi İstanbul,aile psikologları İstanbul,aile psikolğu İstanbul,aile psikolog iatanbul,ilişki paikologları İstanbul,en iyi ilişki psikoloğu

Kütüphane
Aile Evlilik Terpisi
Aldatma Psikolojisi
Eş Seçimi Hataları
Eşler Arası Çatışma
Geç Konuşma
Kıskançlık


YASAL UYARI
Bu site kişileri bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur.Tanı ve tedavi amacı içermemektedir ve bu amaçla kullanılmamalıdır.Tanı ve tedavi için bir tıp doktoruna başvurulmalıdır.
Copyright 2012 Sentez Psikolojik Danışmanlık

SAĞLAYAN Horizon