Aldatma Psikolojisi ve Aldatma Nedenleri
    Bundan önceki yüzyıllarda kadın erkek arasındaki ilişkilerde hizmet etme ve kendini adama ilişki dinamiğine hâkimken günümüzde bireyselleşme ve kişilerin kendini gerçekleştirmesi kişilerin temel amacı haline gelmiştir. Bunun sonucunda bütün ikili ilişkiler ve ilişkideki kişiler birbirinden bireysel mutluluk beklentilerinin karşılıklı doyurulmasını bekler hale gelmişlerdir.
       Eşlerin birbirine desteği ve bakımı tutkulu aşk beklentisi ile yer değiştirmiştir. Başka bir değişle cinsellik soyun devamı için gerekli birşey olmaktan çıkıp eşlerin bireysel beklentilerini karşılayabilecekleri bir zemin haline gelmiştir.
İlişkilerde kalıcılık, fedakârlık, devamlılık, güvenlik ve günü yaşama gibi daha yüzeysel yönelişler ilişkilerin gündemine oturmuştur.
      Kısacası toplumdaki hızlı değişmeye koşut olarak eşler/partnerler için ilişkinin anlamı da değişmiştir. Artık çiftler ailevi kültürel, ekonomik ve geleneksel nedenlerden ziyade ilişkileri onları tatmin ederse ilişkiye bağlılıklarını sürdürmektedir.
      İkili ilişkilerde bütün bu hızlı ve çalkantılı değişmelere rağmen aldatmanın ilişki üzerindeki olumsuz etkisi ağırlığından hiçbir şey kaybetmemiştir. Aldatma dün olduğu gibi bu günde ilişkide deprem yaratmaya devam etmektedir. Ancak depremin etkilerinin aldatılan eşte daha şiddetli hissedildiğinin altı çizilmelidir.
      İlişkilerde eşe yapılan baskının altında korku vardır. Evlilikte eşin kendisine bağlı olmaması ve özgürce davranması kadar korku veren bir şey yoktur.
      İlişkide aldatma çift arasında büyük bir sırdır. Çiftin ilişkisinde samimiyetsizliğe ve ilişkilerinin sığlaşmasına yol açar. Bir evlilik ilişkisinde mesafe ve uzaklaşmaya üçüncü kişi ile yaşanan cinsellikten ziyade gizlilik buna neden olur. Çünkü bir kişinin Yalan söylediği, kendisinden bilgi sakladığı, yanılttığı, koptuğu, aldattığı bir insana kendisini yakın hissetmesi olanaksızdır. Dolayısı ile aldatma üç kişi ile oynanan bir üçgen oyunudur. Üçgen oyuncuların duruş tarzını belirler. Aldatılan eşi dışlanmış ve gitgide uzaklaştırılmış bir pozisyonda tutar. Kısacası aldatan eş yalan söylediği eşinin yanında bir türlü kendini rahat hissedemez.
      Gizli bir ilişkinin açığa çıkması evlilik ilişkisine zarar verme potansiyelini içinde barındığı gibi aynı zamanda eşlerin dürüstlüğüne ve birbirlerine bağlılığına göre evlilik ilişkisini güçlendirebilir de.

   Aldatma açığa çıktıktan sonra ilişkide neler olur?
      Aldatma ortaya çıktığında ilk başta aldatılan eşi alt üst eder. Gece yarılarına kadar süren hareketli münakaşalar başlar. Çoğu zaman bu tartışmalara tutkulu sevişmeler de eşlik der. Çift hareketli tartışmalar ile tutkulu sevişmeler arasında gidip gelmeye başlar.
İlişki duygusunda hem olumlu hem de olumsuz gerilim çok yüksek düzeylere çıkar. Bu iki uçlu gerilim aldatma krizi döneminde ilişkilerini canlandırmaya yardımcı olur. İlişkilerindeki bu canlanma bir taraftan onları sevindirirken bir taraftan da onları şaşırtır. İşte tam bu noktada çiftlerin birbirine yakınlaşarak ilişkilerini derinleştirmeleri ve geleceğe taşımaları bu yakınlaşmaların kaygı güdümünde mi? yoksa yakınlık güdümünde mi? yapıldığına göre belirlenir.
      Kaygı güdümlü yakınlık ya da uzaklık ilişki hakkında tarafsız ve berrak bir biçimde düşünmeyi desteklemekten çok engellemeye yatkındır. Yakınlaşma aldatmanın acısını sindirmede gerekli olan ilk adım olmasına rağmen sonuç her zaman olumlu olmayabilir.
      Bir çift aldatmanın açığa çıkmasından sonra yeni bir güven ortamını nasıl oluşturabilir?
      Başlangıç olarak çift kendi ilişkilerini incelemelidir. Varsa ilişkilerindeki mesafe uzaklığını kabul etmelidir. Birbirlerine özen gösterme konusunda gevşek davranmaya başlamışlarsa bunu kabul etmeliler. Bir bakıma ilişkideki iki insandan her biri ilişkinin nasıl gittiği konusundan sorumludur. Ve her ikisi de bu sorumluluğu almalıdır. Güvenmenin birbirlerinin emrine amade saymamak ve özen göstermemek şeklinde işlenmesinin yaralı olmadığını her ikisi de anlamalıdırlar.
      Bu noktadan sonra çift aldatmanın açığa çıkmasını daha derin düzeyde samimiyet, yakınlaşma, içlerini birbirlerine dökme konusunda bir sıçrama tahtası olarak kullanılabilirler.  
      İlişkinin temelini güven oluşturur. Bu da her bir bireyin ilişkide dürüstlüğünden beslenir ve dürüstlük en çok tek eşlilikte sağlanabilir.
      Aldatmanın ortaya çıkmasından sonra aldatılan eşin gerçekleri duyması çok acı verse de gerçeklere kişi korku ve fanteziden daha rahat katlanabilir. Ancak genelde aldatmanın açığa çıkmasından sonra işler böyle yürümez. Tipik olarak aldatılan eşler eşini denetlemek ya da ona yemin ettirmek gibi davranışlar sergiler. Bazen de travmanın verdiği acı ve şokun etkisi ile eşlerinin evden gitmesini sağlarlar ya da kendileri tepkisel davranarak evden ayrılırlar Eşin her şeyini denetim altında tutarlar. Cep telefonlarını maillerini ve faturalarını durmaksızın incelerler. Yani bireyselliğin yerini güvenlik arayışları alır. Bu da aşk ilişkisinin kimyasını bozar. İlişkide çok önemli olan kendiliğindenlik ve dolayısı ile içtenlik zarar görür.
      Evlilikte aileyi en çok iki şey yerinden zıplatır. Bunlardan biri ölüm diğeri aldatmaktır. Hatta aldatma aileyi ölümden daha çok zıplatır. Çünkü aldatma ölüm gibi doğal bir olay değildir. Yapılan araştırmalarda aldatma nedeniyle oluşan depresyona eşin ölümü nedeniyle oluşan depresyondan daha çok rastlandığı bulunmuştur. Çünkü cinsellik insan için özel biriyle paylaşılacak bir durumdur. Başka türlü davranışlar insan doğasına aykırıdır.
      Aldatılan kişi kendini değersiz, sevgiye layık olmayan biri gibi hisseder. Öfkelidir. Kızgındır. Bu duygu durumunda ne yapacağını bilemez. Onu bu hali eşine misilleme yapmasına neden olabilir. Yani aldatılan eş bu tuzağa düşebilir. Ancak bu davranış ilişkide saptamaya yönelik olmadığı gibi ikinci bir yanlışı ilişkilerin gündemine oturtur.
Genelde aldatılan taraf kadınsa kadın aldatmaya karşı duygularını bastırır. Sineye çeker. Diğer bir kısmı evliliğini/ilişkisini bitirir.
      Bazen üçüncü kişi ile ilişki bitirilip evlilik devam etse bile aldatılan kişi beğenilme hisseder. Eşinin üçgenin diğer tarafındaki kişide ne bulduğunu sorgulamaya başlar. Yani su bir kez bulanmıştır. Suyun tekrar durulması hiç de kolay başarılacak bir durum değildir.
      Taraflar aldatmanın ortaya çıkmasından sonra kendi ilişkilerini dürüst bir şekilde gözden geçirmelidirler. Aldatma çiftin ilişkisinde sarsıcı bir kayıptır. Sarsıcı kayıplarına köklü bir mesafe koyarak birbirlerinden daha da uzaklaşma şeklinde cevap verme tuzağına düşmemeliler ve mevcut ilişkilerine daha fazla zarar vermemeliler.
      Aldatmanın ortaya çıkmasından sonra aldatılan eş düşünce, duygu ve davranış süreçleri üzerinde en azından bir süreliğine kontrolünü yitirir. Hiç durmadan bu konuda eşine soru sorma gereksinimi içindedir.
      Klinik deneyimlerimden aldatmanın eşler arasında henüz temel güven duygusunun oluşmadığı ilişkinin ilk yıllarında özellikle ilk bir yılında olması durumunda ilişkinin toparlanmasının çok zor olduğunu gözlemledim. Bu da ilişkide güvenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize göstermektir.
      Aldatma çoğu zaman birden bire oluşmaz yavaş yavaş oluşur. Çoğu zaman aldatılan eş ilgi azalması vb. nedenlerle aldatılacağını sezebilir. Eğer somut belirtiler varsa durumu öngörüp bunun önüne geçebilir. Yani aldatma aşamalı bir süreç halinde gerçekleşir. Aldatma diğer eş tarafından ne kadar erken fark edilirse o kadar çok üçüncü kişi ile ilişkinin bitme şansı vardır. Örneğin diğer eş hoşlanma aşamasında bunu fark edebilirse daha kolay durdurulabilir. Ancak burada ince ayar iş yapılmalı kıskançlık nedeni ile evlilik ilişkisine daha fazla zarar vermeme temel alınmalıdır.
      Aldatma çiftin gündemine bir kez oturduğunda çiftin aldatma travmasına vereceği tepki kaygı tarafından örgütlendiği için çiftin bu krizi yönetmesi bir profesyonel yardım lamdan hemen hemen olanaksız gibi bir şeydi. Ancak bir evlilik terapistinin rehberliğinde bu aldatma depreminde gelecekteki yaşamları için kıymetli şeyler keşfedebilir.
Aldatma sonrası çiftlerin ilişkisini belirleyecek olan en önemli şey çiftlerin önemli ilişkisinin niteliği, bağlılıkları aldatılan eşin aldatmaya bakış açısı, aldatılan eşin kişilik yapılanması ve en önemlisi de aldatan eşin aldatma sonrası takınacağı tavır ve davranışlardır. Yani güveni yeniden inşa etme işi büyük oranda aldatan eşin yapabileceği bir şeydir.

Aldatmada Nedenler

I. Günümüzde kişilerin evlilikten beklentileri ve evlilik hayalleri şekil değiştirmiştir. Bu idealler bazen eşlere karşılayabileceklerinden daha fazla yük yüklemektedir. Yükselen evlilik idealleri diğer eşten eşin her bir ihtiyacını karşılamasını bekleme gibi imkânsız bir yükü ilişkilerin sırtına yüklemektedir. Bir kişinin her bir ihtiyacını karşılamak hem ilişkinin hem de kişinin doğal kapasitesinin üzerindedir. Yükselen evlilik beklentileri ilişkide arzu ve ihtiyaçların karşılanmadığı algısına yol açarak evlilik ilişkisinde bozulmalara ve hayal kırıklıklarına yol açmaktadır.

II. Yeni bir ilişki kişiye kendilik değeri duygusunun güçlendiği hissini verir. Kişide çekicilik ve cinsel yeterlilik açısından kendine güvenin artığı hissi yaratır. Kişinin Bağımsızlık duygusu canlanır. Ancak bütün bunlar geçici olarak hissedilen duygulardır. Gerçekten kişinin duygusal açıdan büyümesinin emaresi olan gerçek ve kalıcı bir büyüme değildir.

III. Her ilişki doğası gereği diyalektiktir. Yani zıtlar daima birbirini çeker aynı zamanda daima birbirini iter. Kişi ilişki içinde mahremiyete özlem duyma diğer yanda bağımsızlık arzusu bir yandan da ilişkinin verdiği güvenlik ve dinginlik aynı zamanda her şeyin önceden tahmin edilebilirliğinin can sıkıntısı ve biri tarafından çok iyi tanınıyor olmanın rahatlığı diğer taraftan da evlilik sorumluluklarının yükü gibi zıt duyguları eş zamanlı olarak yaşar.

IV. Bazen çiftler ilişkilerinde güvenliği sağlamak amacıyla farklı bireyler olmaları nedeniyle özgürlüğün bireysel olası nedenlerinden kaçınmak için birlikteliklerini bilmeden bir yarı açık cezaevine çevirirler. Doğal olarak kişi bu yarı açık ceza evinden ne pahasına olursa olsun kaçmak ister.

V. Bazı yazarlar aldatmayı insanın eş zamanlı olarak hem güvenliğe hem maceraya hem de güvenilir olana ama aynı zamanda yeniye özlem duyması ile açıklarlar.

VI. Aldatmanın sebebi sanıldığı gibi güzellik, çirkinlik ya da çekicilik değildir. Ancak ilişkide karşılanmayan ihtiyaçlar önemli bir etken olabilmektedir. Bu çeşit aldatma kişilerin ilişkide bulamadıklarını bulma çabasıyla içine düştükleri durumdur.

VII. Bazen aldatma kişinin depresyondan korunmak ya da depresyonun verdiği acıyı hafifletmek için başvurulan bilinç dışı bir savunma mekanizmasıdır.

VIII. Erkeklerin aldatma nedenleri arasında biyolojik eğilimin bir parça etkili olduğu kabul edilmekle birlikte direkt aldatma nedeni değil dolaylı bir nedeni olduğu kabul edilmektedir.

IX. Evlilik dışı ilişkinin ardındaki neden sanıldığı gibi kusurlu bir eş, kötü bir evlilik değildir. Toplumsal olarak böyle bir önyargı olmakla beraber bu her zaman doğru değildir. Çiftlerin birinin ya da her ikisinin buna inanıyor olması aldatma sonrası evliliğin gidişatını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

X. Kişinin hayır diyememesi yani kişisel sınırlarını çizememesi de aldatmada önemli nedenlerden biridir.

XI. Kişinin orijinal ailesinde aldatma rol modelleri varsa (amcalar, dayılar vb.) aldatma o kişi için olağan bir durum gibi algılanabilir.

XII. Evlilikte yaşanan olası sorunlar nedeniyle eşler birbirini sürekli aşağılar ve değersizleştirirse aşağılanan kişi kendini daha iyi hissedebilmek ve hayata tutunabilmek için aldatmaya eğilim gösterebilir.

XIII. Eşlerden birinin rollerde bir denge sağlayamaması, rollerden birini fazla benimsenmesi örneğin; erkeklerin işe kadınların ise çocuğun bakımına fazlaca f kendini kaptırması aldatmaya zemin hazırlayabilir.

XIV. Bizim kültürümüzde “ben erkeğim aldatırım” düşüncesinin aldatmada önemli bir etken olduğu düşünülmektedir.

XV. Evlilik ilişkisinde stres faktörleri çiftin karşılayabileceği seviyeyi aşınca eşlerden biri dengeyi sağlamak için üçüncü bir kişiyi bilinçsizce devreye sokar. Yani gizli ilişkiler tıpkı evlilikte oluşan diğer üçgenler gibi çoğunlukla kişinin baş etmekte zorlandığı kaygıya tepkisel olarak verilen bir karşılıktır.

XVI. İlişkide taraflardan birinin arzuları ve ihtiyaçları karşılanmadığı algısının oluşması önemli aldatma nedenlerinden biridir.

Shu.Güldane KAVGACI
Aile ve Evlilik Danışmanı & Cinsel Danışman 

Kadıköy psikolog,Üsküdar psikolog,tuzla psikolog,gebze psikolog,bostancı psikolog
sancaktepe psikolog,çekmeköy psikolog,bulgurlu psikolog,Beykoz psikolog
Çengölköy psikolog,Beşiktraş psikolog,Mecidiyeköy psikolog,şişli psikolog ,
Kağıthane psikolog,Sarıyer psikolog,Levent psikolog,taksim psikolog,
Bahçelievler psikolog,Bakırköy psikolog,Halkalı psikolog,Güneşli psikolog,
İkitelli psikolog, Sefaköy psikolog,Ataköy psikolog, Beylikdüzü psikolog,
Başakşehir psikolog;Küçükçekmece psikolog,üyükçekmece psikolog,
GOP psikolog,Kartal psikolog,Samandıra psikolog,Kurtköy psikolog,
Acıbadem psikolog,Koşuyolu psikolog,Bağlarbaşı  psikolog,Moda psikolog,
Bağdat Caddesi psikolog,Nişantaşı psikolog,Valikonağı psikolog

   Aile Terapisi,aile danışma merkezi,aile psikoloğu, evlilik uzmanı, anadolu yakası aile terapisti, aldatılma,boşanma, psikoterapi, psikiyatr, pedagogpsikolog danışman,hipnoz, kekemelik,okul fobisi,evlilik terapisi,evlilik sorunları, evlilik danışmanlığı,evlilik problemleri,evlilik danışmanı,kekemelik tedavisi, istanbul psikolog, terapist, sınav kaygısı,aile danışmanlığı, sanal psikolog, psikolojik danışmanlık,rehberlik ve psikolojik danışmanlık, online psikolog, online terapi,psikolojik danışma merkezi,çocuk psikoloji , bireysel  terapi,panik atak tedavisi ,kıskançlık,alt ıslatma, psikolojik danışmanlık merkezleri, psikolojik danışmanlık merkezi,psikolojik danışma, aile sorunları,terapi merkezi, online psikolojik destek ,panik atak terapisi, fobi tedavisi,anksiyete  bozukluğu, ergenlik sorunları ,çift terapisi , depresyon tedavisi , istanbulda psikolog ,psikolog İstanbul , psikoterapi merkezi, boşanma kararı ,psikolojik danışman ,psikolojik sorunlar ,psikolojik tedavi, uzman psikolog,  danışma merkezi , psikolojik danışma merkezleri, öfke kontrolü ,kardeş kıskançlığı ,boşanma ve çocuk ,çocuk psikoloğu ,yaşam koçu, psikiyatr nedir ,ergen

sorunları , sosyal fobi tedavisi ,psikoloji nedir, hipnoz İstanbul ,sosyal fobi tedavi ,kekemelik tedavi ,hipnoz tedavisi ,boşanma nedenleri ,psikoloji

merkezleri , ergen psikolojisi , panik atak tedavi ,psikoloji seminerleri ,obsesif kompulsif bozukluk ,psikoloji danışma ,psikologlar ,hipnoz teknikleri ,hipnoz yapma ,hipnoz nedir , ünlü psikolog, psikolog adresleri , klinik psikolog ,psikolog olmak , psikolojik yardım ,psikolojik terapi ,çocuk psikolog ,çocuklarda psikolojik sorunlar ,konuşma terapisi ,ilişki sorunları ,aldatma psikolojisi,  psikoterapist , evlilik terapisti ,boşanma sebepleri , aldatma nedenleri , aile danışmanlık ,evlilik terapisi İstanbul , evlilik psikoloğu İstanbul , eş terapisi, yetişkin psikolojisi ,psikolog danışman,psikoterapistler , aile psikolog ,psikolog doktorlar , psikolog nedir ,psikolojik danişmanlik boşanma terapisi , psikoloji merkezi , aile terapisti , aile danışmanı ,pedagog arıyorum , psikolog arıyorum ,panik atak testi , evlilik psikolojisi ,evlilik danışmanları ,ilişki koçluğu ,psikolojik danışmanlık nedir, hipnoz ve terapi , anksiyete tedavisi , ergen terapisi ,cinsel danışmanlık ,psikolog Erenköy ,psikolog bağdat caddesi , psikolog Kadıköy , aldatılma psikolojisi , pisikologlar, kendi kendine hipnoz, danışmanlar ,çocuk psikologları ,kekemelik merkezi ,çocuk psikoloğu İstanbul, en iyi psikolog, konuşma terapisti, erken boşalmanın nedenleri, travma tedavisi ,aile terapileri ,psikoterapi  ,erkezleri ,bayan psikolog ,en iyi psikologlar , sosyal fobi nedir, bireysel psikoterapi ,okul problemleri ,ergen problemleri , boşanma süreci ,sosyal fobi belirtileri ,psikolog pedagog, dil ve konuşma terapisti, sağlık danışmanı, terapiler, regresyon terapisi ,çocuklarda alt ıslatma ,boşanma ve çocuklar ,dikkat bozukluğu ,istanbuldaki psikologlar ,istanbul psikologlar , evlilik terapi, ergen psikiyatrisi , evlilikte aldatma, aldatma boşanma, aldatma belirtileri, evlilik aldatma, sistemik aile terapisi, cinsel terapiler, hipnoz video, terapi merkezleri, sadakatsizlik, kekeme tedavisi, anadolu yakası psikolog ,kadıköy psikolog, evlilik ve çift terapisi , psikolojik danışmanlık İstanbul,  ilişki terapisi , psiko terapi ,terapi  uzmanı , psikolog org ,psikolog arayanlar ,evlenme boşanma, çocuk terapisi ,çocuklarda davranış bozukluğu ,çift terapisti , evlilik danışmanlık,  aile ve evlilik terapisi, özel psikolog, cinsel psikolog ,evlilik psikolog, aile danışma merkezleri, evlilik danışma merkezi, üsküdar psikolog, aile ve çift terapisi, uzman psikologlar, çift problemleri ,çift danışmanlığı, aile danışmanlığı merkezi ,panik atak kitapları ,kekeme tedavi merkezleri, kekemelik tedavileri ,kekemelik tedavi yöntemleri , pedagog nedir, evlilik psikoloğu ,evlilik psikoloğu ,bağdat caddesi psikolog ,psikolog fiyatları,psikoljik anışmanlık,psikolog şişli, kekemelik nasıl tedavi edilir ,kekemelik tedavi merkezleri,kekemelik tedavi merkezi, psiko destek , evlilik danişmani, sosyal fobi çözüm,sosyal fobi ve tedavisi,psikoterapi İstanbul,çift danışmanı , boşanma aldatma ,evlilik doktoru,ilişki terapisti,ilişki doktoru,ilişki uzmanı,ilişki psikoloğu,piskolojik tedavi,piskolojik danışman,aile terapistleri,evlilik terapistleri,ilişki psikolojisi,ilişki uzmanları,ilişki danışmanı,aile danışmanları,aile psikoloğu İstanbul,aile danışmanlık merkezi,evlilik ve aile danışmanlığı,pedagog psikolog,çocuk pedegog,pedagog adresleri,boşanma evlilik,çocuk pedagog,evlilik ve aile terapisti,çocuk terapisti,boşanma psikolojisi,evlilikte kıskançlık,evlilik öncesi danışmanlık,evlilik danışmanı Bakırköy,psikolog randevu,psikolog yardımı,psikolojik danışman aranıyor,bireysel danışman,çocuk danışmanlığı,psikolog acıbadem,psikolog pendik,psikolog Maltepe,psikolog Üsküdar,ilişki sorunu,çocuk danışmanı,evlilik terapileri,çocuk pedagogu,çocuk pedagoğu,psikolog ücretleri,dil ve konuşma terapisi,ergen psikologları,iyi psikolog,online psikolojik yardım,cinsel tedavi merkezi,randevu al,psikolojik sorunlar ve çözümleri,psikolog tavsiye,kocaeli psikolog, kadıköy pedagog,acıbadem psikolog,uzman psikolojik danışman,aile terapisi eğitimi,boşanma terapisti,psikolog boşanma,aldatma sonrası,şişli psikolog,avrupa yakası psikolog,nişantaşı psikolog,terapistler,ergen psikoloğu,ilişki danışmanlığı,aldatma terapisi,duygusal ilişki,cinsel psikoterapi,pendik psikolog,kartal psikolog, aile terapisti İstanbul,bakırköy psikolog,psikolog Bakırköy,ergen psikoloğu,pedagog doktorlar,en iyi pedagog,evlilik öncesi danışma,kadıköyde psikolog,travma terapisi,kocam beni aldattı, aile evlilik terapileri,çocuk aile danışmanlığı,evlilik öncesi terapi,psikolog psikolojik danışman,aile terapisti Kadıköy,evlilik danışmanı İstanbul,cift terapisi,Aile terapisti,evlilik terapisti İstanbul,istanbul çocuk psikoloğu,evlilik portalı,sentez danışmanlık, ücretsiz psikolog,evlilik terapisti Bakırköy,evlilikte aile sorunları,istanbul aile danışmanı,istanbul aile danışmanlığı,istanbul evlilik terapisti,istanbul çift terapisi,istanbul evlilik danışmanı,istanbul aile terapisti,istanbul aile terapisi,hipnoz sosyal fobi, istanbul psikoterapist,en iyi aile danışmanı,en iyi evlilik terapisti,ergen psikoloğu İstanbul,çocuklarda davranış sorunları,evlilik terapisi eğitimi,üsküdar pedagog,kadıköy aile terapisti,kadıköy evlilik , terapisti,kadıköy psikolojik danışmanlık,ataşehir psikolog,maltepe psikolog,kadıköy evlilik danışmanı,boşanma depresyonu, istanbul evlilik danışmanları,bakırköy evlilik danışmanı,istanbul aile terapistleri,istanbuldaki evlilik terapistleri,istanbul evlilik terapistleri,istanbul uzman psikolog,istanbul en iyi psikolog,evlilik sorunları nasıl çözülür,evlilik sorunları ve çözümleri,aile terapisi nedir,evlilik danışmanlığı İstanbul,aile danışmanlığı nedir,psikolog.org.tr,ucuz psikolog,sosyal fobi nasıl tedavi edilir,sosyal fobi tedavi yöntemleri, ücretsiz online psikolog,ankarada evlilik danışmanı,aile ve evlilik terapisti,anadolu yakası evlilik terapisti,ilişki terapisti İstanbul,anadolu yakası evlilik terapisi, tuzla psikolog,istanbul psikolojik danışmanlık merkezleri,ilişki danışmanları,psikolog doktor İstanbul,ücretsiz psikolojik destek,sanal psikolojik destek,boşanma ve çocuk psikolojisi,ilişki terapistleri,evlilik danışmanları İstanbul,aile danışmanı İstanbul,ümraniye psikolog,psikolog kartal,ücretsiz evlilik danışmanı,aile danışmanlığı İstanbul,psikolog bostancı,cinsel terapistler,kıskançlık psikolojisi,beylikdüzü psikolog,psikolog Suadiye,psikologlar İstanbul,konuşma terapisti İstanbul,danışman çocuk psikoloğu,evlilik danışmanı Kadıköy,murat dokur aile terapisi,aile terapisti istanbul anadolu yakası,evlilik terapisi nedir,aile evlilik terapisti,erken boşalan erkekler tedavi video, istanbul terapi merkezi,psikolog seans ücretleri,aile ve evlilik terapileri derneği, cinsel terapist İstanbul,boşanma psikoloğu,psikolojik destek hattı,Çocuk psikoloğu,cinsel terapi uzmanı,aile dizimi terapisi,boşanma ve çocuğunuz,kozyatağı psikolog,ilişki terapisi İstanbul,istanbul yaşam koçluğu,psikolog aranıyor İstanbul,bahçeşehir psikolog,psikolojik destek İstanbul,vajinismus terapisi,psikiyatri merkezleri İstanbul,pedagog Kadıköy,avcılar psikolog,tavsiye ediyorum psikolog,psikolog seans fiyatları,psikolog istanbul anadolu yakası,uzmanlariz, ankarada kekemelik tedavi merkezleri,evlilik danışmanlığı ücretleri,psikolog testi,online psikolog ücretsiz,psikolog beylikdüzü,istanbul terapist,evlilik terapileri enstitüsü,evlilik enstitüsü,ilişki uzmanı psikolog,psikolog anadolu yakası,ilişki danışmanı İstanbul,beylikdüzü psikolojik danışmanlık,bayan terapistevlilik terapistleri İstanbul,çift terapistleri,kekemelik tedavi merkezleri İstanbul,ilişki bağımlılığı,ayrılık terapisi,aile danışmanı psikolog,özel psikolog ücretleri,psikolog danışma hattı,aile terapistleri İstanbul, istanbulda aile terapisti,evlilik terapisti Kadıköy,psikolog tavsiye ediyorum,,aile terapisti arıyorum,çift terapileri,istanbul anadolu yakası evlilik terapisti,psikolog Ümraniye,evlilik terapisi Kadıköy,çocuk psikolog Kadıköy,istanbul anadolu yakası aile terapisti,istanbul ilişki danışmanı,evlilik terapisti ücretleri,aile danışmanlığı ile ilgili,aile danışma merkezi İstanbul, ilişki terapisti evlilik danışmanlığı,risus psikolojik danışmanlık merkezi,aile ve evlilik danışmanı,aile terapisti tavsiye,kadıköy psikiyatri,ilişki terapileri,terapi portalı,aile evlilik danışmanı,çocuk danışma merkezi,ergen danışma merkezi,çekmeköy psikolog,aldatma/aldatılma,yetişkin sorunları, çift sorunları,çocuk ergen psikoloğu,evlilikte anlaşmanın yolları,eşimle sürekli kavga ediyoruz,hollandada boşanma,eş danışmanlık,psikolog çekmeköy,psikolog başakşehir,psikolog tuzla, ümraniye evlilik terapisti,ümraniye evlilik danışmanı,bakırköy evilik terapisti,çekmeköy aile ve evlilik danışmanı,çekmeköy aile danışmanı,çekmeköy aile evlilik danışmanı,çekmeköy aile evlilik terapisti,terapist tavsiye,tavsiye psikolog,evlilik danışmanlığı Kadıköy,online danışma merkezi,online terapi merkezi,erken boşalma İstanbul,çift terapisti Kadıköy,aile terapisti istanbul Bakırköy,aile terapisti bkm,evlilik danışmanı anadolu yakası,istanbul anadolu yakası evlilik danışmanı,evlilik terpistleri,evlilik terapsi İstanbul,çift ve evlilik terapisi,istanbul aile terapisti.bağdat caddesi evlilik terapisti,ilişki terapistleri İstanbul,üsküdar aile danışmanı,ergen psikolog İstanbul,boşanma ayrı yaşama,aile terapisti anadolu yakası,evlilik terapisi anadolu yakası,çocuk ve ergen psikoloğu,eş secimi,ilişkide boşanma,istanbul çift terapistleri,evlilik terapisti anadolu yakası,sentez aile evlilik danışma merkezi,çift terapisi istanbul anadolu yakası,aile çocuk psikolojisi,psikolog aldatma,tavsiye aile terapisi,tavsiye ediyorum aile terapisi,tavsiye pedagog,boşanma ayrılma,psikolog hastalıkları,uzmanlarız,kadıköy psikoljik danışmanlık,randevu psikolog,aile danışmanı pendik,aile psikolojik danışman,evlilik terapisi istanbul anadolu yakası,evlilik danışamanları İstanbul,aile danışmanı istanbul anadolu yakası,ilişki evlilik terapileri,tavsiye evlilik terapisti,evlilik terapisti fiyatları,kadıköy evlilik terapsitleri,istanbulda aile terapistleri,evlilik terapistleri anadolu yakası,evlilik terapisi istanul anadolu yakası,istanbul çift terapileri,cift terapisti İstanbul,evlilik ve çift terapileri,ilişki terapileri İstanbul,çift terapisti bakırköyyas terapisti,evlilik danışmanı Kocaeli,ergen psikolğu,kadıköy psikolojik danışmanlık ve eğitim merkezi,ilişki uzmanı İstanbul,aile psikoljik danışmanlık,aile psikolojik danışmanlık merkezi,en iyi cinsel terapistler,psikoljik cinsel sorunlar,aile danışmanlığı anadolu yakası,üçretsiz evlilik danışmanı,psikolog ,tavsiye aile terapistleri,çocuklar psikolog,psikolog fener yolu, en iyi cinsel psikolog,evlilik psikologları İstanbul,psikologlar listesi İstanbul,aile psikologları İstanbul,aile psikolğu İstanbul,aile psikolog iatanbul,ilişki paikologları İstanbul,en iyi ilişki psikoloğu


Kütüphane
Aile Evlilik Terpisi
Aldatma Psikolojisi
Eş Seçimi Hataları
Eşler Arası Çatışma
Geç Konuşma
Kıskançlık


YASAL UYARI
Bu site kişileri bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur.Tanı ve tedavi amacı içermemektedir ve bu amaçla kullanılmamalıdır.Tanı ve tedavi için bir tıp doktoruna başvurulmalıdır.
Copyright 2012 Sentez Psikolojik Danışmanlık

SAĞLAYAN Horizon