Evlilik Sorunlarında Boşanma Her Zaman Çözüm Mü?
       
Boşanma eşler arasındaki duygusal ve cinsel beraberliğin sona ermesidir. Çiftin beraberliğinde huzursuzluk ve sıkıntı hissediş, iyi hissedişten daha fazla ve daha yoğun olduğu noktada eşler problemlerini yavaş yavaş hissetmeye başlar. Sıkıntı duygusunun nedeni çiftin kendi evlilik dinamikleri tarafından belirlenir.
   Bazen çift bu sıkıntı duygusuna rağmen evliliğini sürdürür. Ailelerin yaklaşımı, sosyal baskı, dini inançlar, evlilik süresince edinilmiş malların paylaşımı, çocuklar, kültürün etkisi ve eşlerin kendi karakter ve tutum özellikleri vb. nedenlerle eşler bir arada yaşamaya devam edebilirler. Ama duygusal olarak boşanmışlardır. Diğer taraftan bazı çiftler yasal olarak boşanmış olmalarına rağmen duygusal olarak boşanamamışlardır. Bazılarında ise eşlerden birinin sürekli olarak evi terk edip geri dönmesi ve/veya boşanıp yeniden birleşmek yeniden boşanmak şeklinde seyreden ilişki şeklidir.
   Boşanmaya bu üç örüntü açısından baktığımızda çoğu zaman boşanmanın bir çözüm olmadığı kendiliğinden ortaya çıkar Buna göre boşanmada duygusal boşanma önemli bir belirleyici gibi görünmektedir. Duygusal olarak boşanmamış çiftlerde sürekli karşılıklı ve dönüşümlü olarak biri diğerini ilişkiye çekme ve itme denklemi içinde gidip gelirler. Ta ki eşlerden biri bir başka partnerle ilişki kurana kadar.
   Boşanma çift ilişkisine kendiliğinden oluşan birden bire gelişen bir durum değil aksine yavaş yavaş ilerleyen hatta bazen yavaş yavaş ilerleyen kesintisiz bir süreçtir. İlişkide iyi hissetmeyiş duygusu ile eşler ilk başlarda kolayca boşanmadan söz edebilirler. Ancak boşanma çiftin gündemine oturduğunda canları yanmaya başlar. Çünkü boşanma yaşantısı çok acılı bir süreç olup kelimenin tek anlamı ile çoğu kişi için bir travmadır. Ancak her travma gibi tarafların kendilerini toparlayabilirliğini de içinde barındırır.
   Çoğu çift boşanma sürecine girerken kendilerinin nelerin beklediğinden haberdar değildir. Boşanma ile birlikte sorunlarının bıçakla kesilir gibi kesilip biteceğini acılarından kurtularak istedikleri huzura ve dinginliğe kavuşacaklarını sanırlar. Ne yazık ki gerçek çoğu zaman böyle değildir. Bir kere eşlerden her birinin bütün rolleri, beklentileri, sosyal konumu, duygusal dünyası, her şeyi değişip yeniden şekillenir. Eşlerin bu değişiklikleri tek tek karşılayıp yeniden uyum sağlaması sancılı bir süreçtir.
   Aile ve evlilik terapisti boşanma öncesi ve boşanma aşamasında terapiye baş vuran eşlere boşanmanın aşamaları ve her bir aşamada neler yaşayabilecekleri, çocuklarının durumu ve çocuklara bu durumu nasıl açıklayacakları ve bu konularda nelere dikkat etmeleri gerektiği , kimin nerede yaşayacağı, boşanma sürecinde tarafların neler söyleyebileceği, nafaka ve en önemlisi de boşanma sürecinde ve boşanma sonrası süreçte her iki eşinde hangi duygusal ve sosyal sorunlarla karşılaşabilecekleri konularında açık net ve tam bir ruhsal sosyal bilgilendirme yapmalıdır. Bu bilgilendirmeden sonra ilişkiyi bitirme veya sürdürme kararını eşlerin kendilerine bırakmalıdır.

   Klinik uygulamada çiftler boşanma öncesi, boşanma süreci veya boşanma sonrası dönemlerin herhangi birinde evlilik terapistine ulaşabilirler. Böyle durumlarda aile terapisti her iki eşinde ayrı ayrı hangi boşanma aşamasında olduğunu tespit etmeli ve kişileri olduğu yerde karşılamaya hazır olmalıdır.

BOŞANMA SÜREÇLERİ

BOŞANMA ÖNCESİ DÖNEM:Tatsız olan duygular farkedilir . Çift birbirine yabancılaşmaya başlar. İlişkide tatminsizlik  yaşanır. Kaygı, kaos, yetersizlik duyguları, boşluk hissi ve suçluluk duyguları vardır. Davranışsal olarak sürekli tartışma partnerle sürekli çatışma, partnerle yüzleşmek, duygusal ve fiziksel saldırı, terapi arayışına girmek, inkar, fiziksel olarak içe kapanmak, ambivelans duygular, yaşamak, görülebilir. Genellikle çift negatif iletişim ve negatif duygularla yaşar. Yoğun korku, çok büyük acı keder, şok, boşluk hissi, düşük benlik değeri bunlara eşlik eder.
BOŞANMA SÜRECİ/MAHKEME DÖNEMİ:Bu süreçte depresyon, tarafsız ayrık oluş, öfke, kızgınlık, ümitsizlik, kendine acıma, inkar, intihara başvurma, yas tutmak gibi yaşantılar vardır. Bunun ardından yoğun öfkenin yaşanması sonrası fiziksel olarak ayrılarak kanuni işlemler başlatılır. Kızgınlık, öfke, üzüntü, çaresizlik yalnızlık duyguları eşliğinde yas süreci yaşandıktan sonra akraba ve arkadaşlara söyleme süreci başlar.

BOŞANMA SONRASI DÖNEM:
   Bu dönemde boşanma süceci yasal olarak sonuçlanmıştır. Çiftlerin büyük bir çoğunluğu bu dönemde kişiye yakın olan birinin ölümünden sonra veya ölümcül bir hastalığa yakalanması ile geçirilen duygusal yaşantıya benzeyen bir yas aşaması yaşar. Yas tutma sürecinde gerceği reddetme, kendini insanlardan ayırma, öfke, kaybettiklerini geri almak için pazarlık, depresyon ve en sonunda gerçeği kabul edip uyum sağlama gibi aşamaları yaşar. Kararlı davranışlarla yeni arkadaşlar ve yeni roller alınır. Kişi evlilik kimliğini değiştirip ergenlik dönemindeki çocukların gelişim aşamasına benzeyen yeni bir kimlik arayışı ile yüz yüze gelir. Boşanma sonucunda sadece eş değil yaşama biçimi de kaybedilmiştir.
   Boşanma sonrası dönemde yavaş yavaş durun olduğu gibi kabul edilir. Yeni bir kimlik oluşturma çabası, kendine güven, duygusal boşanmayı tamamlama, bireyselliğin yeniden oluşturulmasi ile birlikte yeni bir partner veya sevgi nesnesi arama dönemi başlar.
   Çocukların yeni durumu kabullenmeleri ve alışmaları ile birlikte yeni yaşam biçimi oluşur.
   Boşanma bir tarafı ile evlilik problemlerinin bittiği bir süreç değil kendine özgü problemleri beraberinde getiren yeni bir yaşantı deneyimidir.  Boşanma çoğu zaman sanıldığının aksine çift ilişkisindeki problemleri halleden bir durum değildir. Sadece çiftin rollerini ve statüsünü yeniden yapılandırır. Duygular eşlerin kafasında olduğu gibi durur. Evlilik sorunlarında boşanmanın bir çözümsüzlüğü de içinde barındırmasının asıl nedeni de budur.
   Boşanma sürecinde terapi arayışında olan çiftlerin öncelikle duygularına odaklanılarak ilişkileri iyileştirildikten sora boşanma sürecine girmeleri önerilmelidir. Ancak ve ancak bu yapılırsa çift ve çocuklarının boşanmadan minimum zararla çıkma olasılıkları olur.
Ayrıca eşlerin her birinin ilişki problemlerini çözmeden yasal olarak ayrılmaları ileride kuracakları yeni ilişkilerine aynı sıkıntıları taşımaları ve yeniden yaşamaları hatta bunun kendinden sonraki kuşaklara taşımaları riski çok ama çok büyüktür.
   Boşanma öncesi yapılan iyi bir ilişki terapisi kişinin özgürleşmesini duygusal olarak rahatlamasını sağlar. Bu noktadan sonra çift ilişkisini daha sağlıklı bir şekilde değerlendirerek mevcut ilişkisini iyileştirme ya da mutsuz olan ilişkisini daha net kavrayarak bitirme sürecine girebilir. Nietzsche’nin dediği gibi “mutsuz bir ilişki saman dövmek gibidir. Yani kendini yakmak ama yine de ısınmamak.”
   Boşanma öncesi evlilik terapisi alan çiftler yola bilinçli çıktıkları için boşanma aşaması ve boşanma sonrası karşılaşacakları sorunlarla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkarlar. Ya da ilişkilerinin daha sağlıklı hale getirmede perspektif ve donanım kazanırlar.
   Diğer taraftan evlilik yıkılma eşiğine geldiğinde ana ve babaların çocuklarına ne söyleyip ne söylemeyeceği ve daha da önemlisi neyi söyleyip neyi söylemeyeceği konularının önemi kendiliğinden menkuldur. Çünkü boşanmanın kendisinden değil, boşanmanın eşler tarafından nasıl algılandığı ve nasıl yaşandığı ve de çocuğa nasıl yansıtıldığı konusu çocukta soruna yol açar.
   Burada eşlerin kendi canlarının yandığı bir noktada artmış kaygı ve fizyon eşliğinde azalan bireysellikle birlikte perpektif kaybederek çocukarına karşı hatalı davranma olasılıkları çok ama çok olasıdır. Hatta ve hatta bir aile ve evlilik terapisinden yardım almadıkları sürece çoukların zarar görmemesi imkansız gibi bir şeydir. Çiftler fırtınanın dinip güneşin açacağını ve ne olursa olsun boşansalar bile bir ömür boyu çocuklarının ebeveynleri olarak kalacaklarını bu sancılı dönemde akıllarının bir köşesinde tutmaya çalışmalıdırlar.
   Boşanma süreci çifti kaygan zeminde tökezletir. Çifti kendi derdine düşürerek tarafsız bakma yeteneklerini köreltir. Bu ruh halleri ile çiftlerin bir bölümü çocuklarına boşanma konusunda çok fazla şey söylerler. Yani onlara evlilik sorularını açar ayrılma planlarının eşlerine söylemeden çocuklarına söylerler. Ya da birbirlerini kötüleyerek çocuktan tek taraflı sadakat isterler. Paradoksal bir şekilde bu çocuklar beklenenin tam tersine içlerine kapanırlar.
   Boşanma sürecinde diğer bir grup çift,  çocuk kendi gözleri ile gördüğü halde çocuklara her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek bilgi vermeyi reddederler. Bunun sunucunda çocukta güvensizlik gelişir.
   Sonuç olarak boşanma bir  durumdur. Daha da önemlisi uzun, yorucu ve yıpratıcı bir süreçtir. Aile ve evlilik ilişkileri boşanma sırası ve sonrasında yön değiştirir. Bu dönem sükunetle hareket etmeyi gerektiren bir dönemdir. Atılacak her bir adımın ve söylenecek her bir sözün her iki eş açısından ve anne babanın çocukla ilişkileri açısından ileride ne gibi sonuçlar dağuracağını enine boyuna hesaplayarak on kere ölçüp bir kere biçmek gerekir.

Kaynakça: Aile ve Evlilik Terapileri Derneği eğitim ve süpervizyon ders notları

Shu.Güldane KAVGACI
Aile ve Evlilik  Terapisti & Cinsel Terapist

aile terapisi,aile danışma merkezi,aile psikoloğu, evlilik uzmanı, anadolu yakası aile
terapisti, aldatılma,boşanma, psikoterapi, psikiyatr, pedagogpsikolog danışman,hipnoz, kekemelik,okul fobisi,evlilik terapisi,evlilik sorunları, evlilik danışmanlığı,evlilik problemleri,evlilik danışmanı,kekemelik tedavisi, istanbul psikolog, terapist, sınav kaygısı,aile danışmanlığı, sanal psikolog, psikolojik danışmanlık,rehberlik ve psikolojik danışmanlık, online psikolog, online terapi,psikolojik danışma merkezi,çocuk psikoloji , bireysel  terapi,panik atak tedavisi ,kıskançlık,alt ıslatma, psikolojik danışmanlık merkezleri, psikolojik danışmanlık merkezi,psikolojik danışma, aile sorunları,terapi merkezi, online psikolojik destek ,panik atak terapisi, fobi tedavisi,anksiyete  bozukluğu, ergenlik sorunları ,çift terapisi , depresyon tedavisi , istanbulda psikolog ,psikolog İstanbul , psikoterapi merkezi, boşanma kararı ,psikolojik danışman ,psikolojik sorunlar ,psikolojik tedavi, uzman psikolog,  danışma merkezi , psikolojik danışma merkezleri, öfke kontrolü ,kardeş kıskançlığı ,boşanma ve çocuk ,çocuk psikoloğu ,yaşam koçu, psikiyatr nedir ,ergen sorunları , sosyal fobi tedavisi ,psikoloji nedir, hipnoz İstanbul ,sosyal fobi tedavi ,kekemelik tedavi ,hipnoz tedavisi ,boşanma nedenleri ,psikoloji merkezleri , ergen psikolojisi , panik atak tedavi ,psikoloji seminerleri ,obsesif kompulsif bozukluk ,psikoloji danışma ,psikologlar ,hipnoz teknikleri ,hipnoz yapma ,hipnoz nedir , ünlü psikolog, psikolog adresleri , klinik psikolog ,psikolog olmak , psikolojik yardım ,psikolojik terapi ,çocuk psikolog ,çocuklarda psikolojik sorunlar ,konuşma terapisi ,ilişki sorunları ,aldatma psikolojisi,  psikoterapist , evlilik terapisti ,boşanma sebepleri , aldatma nedenleri , aile danışmanlık ,evlilik terapisi İstanbul , evlilik psikoloğu İstanbul , eş terapisi, yetişkin psikolojisi ,psikolog danışman,psikoterapistler , aile psikolog ,psikolog doktorlar , psikolog nedir ,psikolojik danişmanlik boşanma terapisi , psikoloji merkezi , aile terapisti , aile danışmanı ,pedagog arıyorum , psikolog arıyorum ,panik atak testi , evlilik psikolojisi ,evlilik danışmanları ,ilişki koçluğu ,psikolojik danışmanlık nedir, hipnoz ve terapi , anksiyete tedavisi , ergen terapisi ,cinsel danışmanlık ,psikolog Erenköy ,psikolog bağdat caddesi , psikolog Kadıköy , aldatılma psikolojisi , pisikologlar, kendi kendine hipnoz, danışmanlar ,çocuk psikologları ,kekemelik merkezi ,çocuk psikoloğu İstanbul, en iyi psikolog, konuşma terapisti, erken boşalmanın nedenleri, travma tedavisi ,aile terapileri ,psikoterapi  ,erkezleri ,bayan psikolog ,en iyi psikologlar , sosyal fobi nedir, bireysel psikoterapi ,okul problemleri ,ergen problemleri , boşanma süreci ,sosyal fobi belirtileri ,psikolog pedagog, dil ve konuşma terapisti, sağlık danışmanı, terapiler, regresyon terapisi ,çocuklarda alt ıslatma ,boşanma ve çocuklar ,dikkat bozukluğu ,istanbuldaki psikologlar ,istanbul psikologlar , evlilik terapi, ergen psikiyatrisi , evlilikte aldatma, aldatma boşanma, aldatma belirtileri, evlilik aldatma, sistemik aile terapisi, cinsel terapiler, hipnoz video, terapi merkezleri, sadakatsizlik, kekeme tedavisi, anadolu yakası psikolog ,kadıköy psikolog, evlilik ve çift terapisi , psikolojik danışmanlık İstanbul,  ilişki terapisi , psiko terapi ,terapi  uzmanı , psikolog org ,psikolog arayanlar ,evlenme boşanma, çocuk terapisi ,çocuklarda davranış bozukluğu ,çift terapisti , evlilik danışmanlık,  aile ve evlilik terapisi, özel psikolog, cinsel psikolog ,evlilik psikolog, aile danışma merkezleri, evlilik danışma merkezi, üsküdar psikolog, aile ve çift terapisi, uzman psikologlar, çift problemleri ,çift danışmanlığı, aile danışmanlığı merkezi ,panik atak kitapları ,kekeme tedavi merkezleri, kekemelik tedavileri ,kekemelik tedavi yöntemleri , pedagog nedir, evlilik psikoloğu ,evlilik psikoloğu ,bağdat caddesi psikolog ,psikolog fiyatları,psikoljik anışmanlık,psikolog şişli, kekemelik nasıl tedavi edilir ,kekemelik tedavi merkezleri,kekemelik tedavi merkezi, psiko destek , evlilik danişmani, sosyal fobi çözüm,sosyal fobi ve tedavisi,psikoterapi İstanbul,çift danışmanı , boşanma aldatma ,evlilik doktoru,ilişki terapisti,ilişki doktoru,ilişki uzmanı,ilişki psikoloğu,piskolojik tedavi,piskolojik danışman,aile terapistleri,evlilik terapistleri,ilişki psikolojisi,ilişki uzmanları,ilişki danışmanı,aile danışmanları,aile psikoloğu İstanbul,aile danışmanlık merkezi,evlilik ve aile danışmanlığı,pedagog psikolog,çocuk pedegog,pedagog adresleri,boşanma evlilik,çocuk pedagog,evlilik ve aile terapisti,çocuk terapisti,boşanma psikolojisi,evlilikte kıskançlık,evlilik öncesi danışmanlık,evlilik danışmanı Bakırköy,psikolog randevu,psikolog yardımı,psikolojik danışman aranıyor,bireysel danışman,çocuk danışmanlığı,psikolog acıbadem,psikolog pendik,psikolog Maltepe,psikolog Üsküdar,ilişki sorunu,çocuk danışmanı,evlilik terapileri,çocuk pedagogu,çocuk pedagoğu,psikolog ücretleri,dil ve konuşma terapisi,ergen psikologları,iyi psikolog,online psikolojik yardım,cinsel tedavi merkezi,randevu al,psikolojik sorunlar ve çözümleri,psikolog tavsiye,kocaeli psikolog, kadıköy pedagog,acıbadem psikolog,uzman psikolojik danışman,aile terapisi eğitimi,boşanma terapisti,psikolog boşanma,aldatma sonrası,şişli psikolog,avrupa yakası psikolog,nişantaşı psikolog,terapistler,ergen psikoloğu,ilişki danışmanlığı,aldatma terapisi,duygusal ilişki,cinsel psikoterapi,pendik psikolog,kartal psikolog, aile terapisti İstanbul,bakırköy psikolog,psikolog Bakırköy,ergen psikoloğu,pedagog doktorlar,en iyi pedagog,evlilik öncesi danışma,kadıköyde psikolog,travma terapisi,kocam beni aldattı, aile evlilik terapileri,çocuk aile danışmanlığı,evlilik öncesi terapi,psikolog psikolojik danışman,aile terapisti Kadıköy,evlilik danışmanı İstanbul,cift terapisi,Aile terapisti,evlilik terapisti İstanbul,istanbul çocuk psikoloğu,evlilik portalı,sentez danışmanlık, ücretsiz psikolog,evlilik terapisti Bakırköy,evlilikte aile sorunları,istanbul aile danışmanı,istanbul aile danışmanlığı,istanbul evlilik terapisti,istanbul çift terapisi,istanbul evlilik danışmanı,istanbul aile terapisti,istanbul aile terapisi,hipnoz sosyal fobi, istanbul psikoterapist,en iyi aile danışmanı,en iyi evlilik terapisti,ergen psikoloğu İstanbul,çocuklarda davranış sorunları,evlilik terapisi eğitimi,üsküdar pedagog,kadıköy aile terapisti,kadıköy evlilik , terapisti,kadıköy psikolojik danışmanlık,ataşehir psikolog,maltepe psikolog,kadıköy evlilik danışmanı,boşanma depresyonu, istanbul evlilik danışmanları,bakırköy evlilik danışmanı,istanbul aile terapistleri,istanbuldaki evlilik terapistleri,istanbul evlilik terapistleri,istanbul uzman psikolog,istanbul en iyi psikolog,evlilik sorunları nasıl çözülür,evlilik sorunları ve çözümleri,aile terapisi nedir,evlilik danışmanlığı İstanbul,aile danışmanlığı nedir,psikolog.org.tr,ucuz psikolog,sosyal fobi nasıl tedavi edilir,sosyal fobi tedavi yöntemleri, ücretsiz online psikolog,ankarada evlilik danışmanı,aile ve evlilik terapisti,anadolu yakası evlilik terapisti,ilişki terapisti İstanbul,anadolu yakası evlilik terapisi, tuzla psikolog,istanbul psikolojik danışmanlık merkezleri,ilişki danışmanları,psikolog doktor İstanbul,ücretsiz psikolojik destek,sanal psikolojik destek,boşanma ve çocuk psikolojisi,ilişki terapistleri,evlilik danışmanları İstanbul,aile danışmanı İstanbul,ümraniye psikolog,psikolog kartal,ücretsiz evlilik danışmanı,aile danışmanlığı İstanbul,psikolog bostancı,cinsel terapistler,kıskançlık psikolojisi,beylikdüzü psikolog,psikolog Suadiye,psikologlar İstanbul,konuşma terapisti İstanbul,danışman çocuk psikoloğu,evlilik danışmanı Kadıköy,murat dokur aile terapisi,aile terapisti istanbul anadolu yakası,evlilik terapisi nedir,aile evlilik terapisti,erken boşalan erkekler tedavi video, istanbul terapi merkezi,psikolog seans ücretleri,aile ve evlilik terapileri derneği, cinsel terapist İstanbul,boşanma psikoloğu,psikolojik destek hattı,Çocuk psikoloğu,cinsel terapi uzmanı,aile dizimi terapisi,boşanma ve çocuğunuz,kozyatağı psikolog,ilişki terapisi İstanbul,istanbul yaşam koçluğu,psikolog aranıyor İstanbul,bahçeşehir psikolog,psikolojik destek İstanbul,vajinismus terapisi,psikiyatri merkezleri İstanbul,pedagog Kadıköy,avcılar psikolog,tavsiye ediyorum psikolog,psikolog seans fiyatları,psikolog istanbul anadolu yakası,uzmanlariz, ankarada kekemelik tedavi merkezleri,evlilik danışmanlığı ücretleri,psikolog testi,online psikolog ücretsiz,psikolog beylikdüzü,istanbul terapist,evlilik terapileri enstitüsü,evlilik enstitüsü,ilişki uzmanı psikolog,psikolog anadolu yakası,ilişki danışmanı İstanbul,beylikdüzü psikolojik danışmanlık,bayan terapistevlilik terapistleri İstanbul,çift terapistleri,kekemelik tedavi merkezleri İstanbul,ilişki bağımlılığı,ayrılık terapisi,aile danışmanı psikolog,özel psikolog ücretleri,psikolog danışma hattı,aile terapistleri İstanbul, istanbulda aile terapisti,evlilik terapisti Kadıköy,psikolog tavsiye ediyorum,,aile terapisti arıyorum,çift terapileri,istanbul anadolu yakası evlilik terapisti,psikolog Ümraniye,evlilik terapisi Kadıköy,çocuk psikolog Kadıköy,istanbul anadolu yakası aile terapisti,istanbul ilişki danışmanı,evlilik terapisti ücretleri,aile danışmanlığı ile ilgili,aile danışma merkezi İstanbul, ilişki terapisti evlilik danışmanlığı,risus psikolojik danışmanlık merkezi,aile ve evlilik danışmanı,aile terapisti tavsiye,kadıköy psikiyatri,ilişki terapileri,terapi portalı,aile evlilik danışmanı,çocuk danışma merkezi,ergen danışma merkezi,çekmeköy psikolog,aldatma/aldatılma,yetişkin sorunları, çift sorunları,çocuk ergen psikoloğu,evlilikte anlaşmanın yolları,eşimle sürekli kavga ediyoruz,hollandada boşanma,eş danışmanlık,psikolog çekmeköy,psikolog başakşehir,psikolog tuzla, ümraniye evlilik terapisti,ümraniye evlilik danışmanı,bakırköy evilik terapisti,çekmeköy aile ve evlilik danışmanı,çekmeköy aile danışmanı,çekmeköy aile evlilik danışmanı,çekmeköy aile evlilik terapisti,terapist tavsiye,tavsiye psikolog,evlilik danışmanlığı Kadıköy,online danışma merkezi,online terapi merkezi,erken boşalma İstanbul,çift terapisti Kadıköy,aile terapisti istanbul Bakırköy,aile terapisti bkm,evlilik danışmanı anadolu yakası,istanbul anadolu yakası evlilik danışmanı,evlilik terpistleri,evlilik terapsi İstanbul,çift ve evlilik terapisi,istanbul aile terapisti.bağdat caddesi evlilik terapisti,ilişki terapistleri İstanbul,üsküdar aile danışmanı,ergen psikolog İstanbul,boşanma ayrı yaşama,aile terapisti anadolu yakası,evlilik terapisi anadolu yakası,çocuk ve ergen psikoloğu,eş secimi,ilişkide boşanma,istanbul çift terapistleri,evlilik terapisti anadolu yakası,sentez aile evlilik danışma merkezi,çift terapisi istanbul anadolu yakası,aile çocuk psikolojisi,psikolog aldatma,tavsiye aile terapisi,tavsiye ediyorum aile terapisi,tavsiye pedagog,boşanma ayrılma,psikolog hastalıkları,uzmanlarız,kadıköy psikoljik danışmanlık,randevu psikolog,aile danışmanı pendik,aile psikolojik danışman,evlilik terapisi istanbul anadolu yakası,evlilik danışamanları İstanbul,aile danışmanı istanbul anadolu yakası,ilişki evlilik terapileri,tavsiye evlilik terapisti,evlilik terapisti fiyatları,kadıköy evlilik terapsitleri,istanbulda aile terapistleri,evlilik terapistleri anadolu yakası,evlilik terapisi istanul anadolu yakası,istanbul çift terapileri,cift terapisti İstanbul,evlilik ve çift terapileri,ilişki terapileri İstanbul,çift terapisti bakırköyyas terapisti,evlilik danışmanı Kocaeli,ergen psikolğu,kadıköy psikolojik danışmanlık ve eğitim merkezi,ilişki uzmanı İstanbul,aile psikoljik danışmanlık,aile psikolojik danışmanlık merkezi,en iyi cinsel terapistler,psikoljik cinsel sorunlar,aile danışmanlığı anadolu yakası,üçretsiz evlilik danışmanı,psikolog ,tavsiye aile terapistleri,çocuklar psikolog,psikolog fener yolu, en iyi cinsel psikolog,evlilik psikologları İstanbul,psikologlar listesi İstanbul,aile psikologları İstanbul,aile psikolğu İstanbul,aile psikolog iatanbul,ilişki paikologları İstanbul,en iyi ilişki psikoloğu


Kütüphane
Aile Evlilik Terpisi
Aldatma Psikolojisi
Eş Seçimi Hataları
Eşler Arası Çatışma
Geç Konuşma
Kıskançlık


YASAL UYARI
Bu site kişileri bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur.Tanı ve tedavi amacı içermemektedir ve bu amaçla kullanılmamalıdır.Tanı ve tedavi için bir tıp doktoruna başvurulmalıdır.
Copyright 2012 Sentez Psikolojik Danışmanlık

SAĞLAYAN Horizon