Evlilikte Eşleri Bir Arada Tutan Yapıştırıcılar ! 
       Bir evlilik ilişkisinde çiftleri bir arada tutan şeyler olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir.
   Evlilikte çiftleri bir arada tutan olumsuz özellikler toplumsal statü kaybı korkusu, değişiklik ve belirsizlik korkusu yalnız kalmaktan korkma, sahip olunan ortak mülkü kaybetme korkusu, alışkanlık ,ilişki bağımlılığı, dini inançlar, toplumsal değer yargıları, orijin ailenin boşanma konusundaki baskıları olarak sıralanabilir.
   Ancak kimse boşanmak için evlenmediğine göre ve ilişkisini kaybetmek istemeyeceğine göre ve en önemlisi de mutlu bir beraberlik yaşamak isteyeceğine göre bu yazıda çiftleri bir arada tutan olumsuz özeliklerden ziyade olumlu özelikler üzerinde durulacaktır.
   Bundan önceki yüzyıllarda toplumsal değer yargıları, kadına yönelik baskılar dinsel öğreti , kadının erkeğe ekonomik olarak bağımlı olması çiftleri bir arada tutan temel nedenlerken günümüzde duygusal bağlılık çitleri bir arada tutan en önemli neden olarak kendini göstermektedir.
   Buna göre günümüz evliliklerinde çiftleri bir arada tutan olumlu etkiler; ilişki duygusunun iyi olması kişinin o ilişkide anlaşıldığın, değer verildiğini, önemsendiğini ve güven içinde olduğunu hissetmesidir. Evlilik ilişkisinde eşlerden her birinin hem bireyselliğini hem de ait olma duygusunu dengeli ve eş zamanlı olarak yaşaması önemli bir veridir. Kısacası eşlerin evlilik memnuniyetlerinin düzeyi eş ilişkisinin kaderini belirleyen temel çizgidir.
   Eşlerin birbirlerine duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını açıkça ifade edebilmeleri kendilerini gerçekleştirmede birbirlerini desteklemeleri çok önemlidir. Eşlerin evlilik hayalleri ve gelecekle ilgili beklentileri hayata bakış açılarındaki benzerlikler çatışmaları azaltıcı ve dolayısı ile evlilik memnuniyetini arttırıcı noktalar olarak göze çarpmaktadır.
   Evlilikte mutluluğun ne olduğunun bulup ortaya çıkarabilmemiz için mutluluğun kime göre mutluluk ve neye göre mutluluk olduğu sorularına yanıt bulmamız gerekir. Bu sorulara da yanıt bulabilmemiz için evlilikte mutluluğu aktüel mutluluk ve öznel mutluluk açılarından incelememiz gerekir.
   Yaşam koşulları, eşlerin iyi anlaşması, kendilerini güvende hissetmeleri, karşılıklı anlayış, yeterli kişisel özgürlük alanı, iyi ev koşulları, yeterli maddi gelir, mesleki memnuniyet, evle iş yaşamı dengesinin kurulmuş olmasını aktüel mutluluk bileşenleri olarak sıralayabiliriz. Ancak bir evlilikte asıl mutluluğu belirleyen öznel mutluluk becerileridir. Önemlidir çünkü kişinin farkındalık sınırları dışında işler. Öznel mutluluk kişinin evlilikten beklenti düzeyine, küçük başarılardan memnun olabilmesine, ailesinde gördüğü eş, babalık, annelik modeline ve en önemlisi de kişinin özgüven düzeyine bağlıdır.
   İnsanoğlu kendisi için çok önemli olan bir çok şeyden fazla güçlükle karşılaşmadan vazgeçebilir. Ama sevgi dolu bir aşk ilişkisi içinde yaşanan duygusal yakınlıktan asla vaz geçemez. En çok sevdiği yemekleri yemekten lüks arabasından cep telefonundan vaz geçebilir. Ama duygusal yakınlık gereksiniminden asla vaz geçemez. Yani insanları bir aşk ilişkisi arayışına sokan en temel faktör insanın sürekli bir diyalog içinde olma ihtiyacıdır. İnsanlarla yakın temas seviliyor duygusunu hissetme insanın en temel ruhsal sosyal gereksinimlerinden biridir. Aynı besin eksikliği gibi sevgisizlik de insanı öldürür.
   Bir evlilik ilişkisinin en önemli bileşeni duygusal yakınlıktır. Gel gelelim bu duygusal yakınlık ilişkide çok hassas çok ince bir çizgidir. Çünkü kimin ne kadar duygusal yakınlığa ihtiyaç duyduğu kişiden kişiye değişir. Ayrıca bu yakınlık ihtiyacının miktarı kişinin içinde bulunduğu duygusal ve sosyal duruma göre de değişir. Bebekler ve çocuklar bu duygusal yakınlığı anne ve babalarından alır. Erişkin hayatta temel insan ihtiyacı olan bu duygusal yakınlık eş ilişkisinde aranır. Yani mahrem bir ilişkide aşk ilişkisinde. Her insan anlaşılmayı kendi gerçekliği içinde biricikliğinin kabul görmesini ister çünkü kişisel gelişim ve olgunlaşma ancak bu duygusal yakınlık içinde mümkündür.
   İnsanlar aşk ilişkisinde bulabilecekleri duygusal yakınlığı bulamadıkları yada kaybettikleri zaman hayatın anlamsızlaşması hayattan alınanan zevkin azalması depresyon gibi bir yığın sorunla yüz yüze gelirler. İnsanın yüreğindeki bu acıyı dindirecek ne yazık ki bir ilaç yoktur .Yürekte hissedilen bu acıyı dindirecek bir ilaç olmadığı gibi her çifte hata her bireye iyi gelem bir sihirli iksir de yoktur. İyileşme danışan ve terapist arasında kurulan güven ilişkisinden sora danışanın iç ve dış dinamiklerine göre gün be gün tuğla tuğla yeniden bir inşa edimidir.
   Diğer taraftan ilişkide bazı insanlar yakınlıktan kendini açmaktan çok korkarlar. Bunun nedenlerinden biri kişinin çocukluk ve ergenlik yılarında anne ve babalarından kendini boğacak kadar bir yakınlık görmeleridir. Diğer bir nedeni de yakın ilişkilerde yaralanmış ve travmaya uğramış olmalarıdır. Çocuğun boşanma yada ayrılık sonucu anne ve basından birini kaybetmesi ebeveynlerin ölümü eş tarafından terk edilme bu tür durumlara verilecek örneklerdendir. Çocuğun böyle bir kayıp duygusu yaşamış olması yetişkin yaşamında yakınlık gerektiren ilişkilerde kaçıngan ve soğuk davranmasına neden olur. Bu kişiler kurdukları ilişkilerde terk edilmemek ve yeni bir kayıp duygusu yaşamamak için ilişkiye tam anlamı ile kendilerini vermeyerek emniyet sağlamaya çalışırlar .Ne yazık ki bu tür bir yaklaşımın sonucunda tam da korktukları şey başlarına gelir. ilişkilerinde duygusal olarak kendilerini açamadıkları için aslında onların ilişkileri gerçek anlam da başlamadan biter. Ne kadar acı değil mi ?Yaşamda niyetle sonuç ne kadar da farklı olabiliyor.
   Evlilik ilişkisinde çiftleri bir arada tutan önemli yapıştırıcılardan biri de ben ve sen ilişkisidir. Eğer bir ilişkide denge ben ve sen ilişkisinden ben ve şey ilişkisine kaymışsa bu ilişki hiç şüphesiz sorunlara ve ilişkide güç mücadelesi gündemlerine davetiye çıkarır. Ben ve sen ilişkisi eşit iki insan arasında karşılıklı bir alış veriş ilişkisini temsil eder. Ben ve şey ilişkisi ise ilişkide ötekini nesneleştirir.
   Evlilik ilişkisinde çiftleri bir arada tutan en önemli diğer bir yapıştırıcı da eşlerin açıya mutsuzluğa dayanma kapasiteleridir. Çünkü hiç bir çift yaşam yolculuğunda başlarına gelebilecek olan problemlerden muaf değildir. Hepsi problemle karşılaşır, hepsinin canları yanar. Burada temel örüntü problemler karşısında birbirlerini suçlamadan el birliği ile problemlerin çözümüne ilişkin ileriye doğru dengeli bir şekilde hareket edebilmeleridir. Lakin buralarda bir denge sağlamak zor zanattır hem de çok zor. Eğer çiftin problem çözme etrafında birleşip ileriye doğru hareket edebilme kapasitesi varsa karşılarına çıkan ilk yarığın içine düşmezler. Aile yaşam evrelerinde hemen hemen kaçınılmaz olan evlilik ve aile problemlerini kendilerini, eşlerini ve ilişkilerini yaralamadan atlatabilirler .Her başarı onların evlilik ilişkisinde olumlu başarılı bir evlilik hikayesi olarak yerini alır. Ve bu olumlu evlilik hikayelerinin varlığı çifttin problem çözümünde kendilerine ve birbirlerine güvenini arttırmaya hizmet eder.
   Evlilik ilişkisinde eşlerin rollerini iyi yapmaları eşleri bir arada tutan önemli yapıştırıcılardan bir diğeridir. Yani mutlu çiftler birbirleri ile uyum içinde bir takım olarak iyi çalışan çiftlerdir.
   Bir ilişkide çifttin kavga etmesi ve tartışmanın varlığından ziyade ilişki de içlerinden biri veya her ikisinin engellenmesi ,basılması soruna yol açar. Çünkü bu durumların varlığı eşin sineye çekmesine yol açar. Sineye çekme evlilik ilişkisine en çok zarar veren temel örüntüdür .İçe atılan şey içte sessiz durmaz. Durmadan kişiyi teper. En önemlisi de sineye çekmek eşlerin duygu ve düşüncelerini paylaşmasını engelleyerek sinsi bir şekilde onları birbirinden uzaklaştırır. Uzaklaşma acımasız mesafe koymayı gündeme getirir. Uzaklaşama bir kez gerçekleşti mi çifttin diğer seçeneklerini dışarıda bırakır.
   “Tıpkı bir halk türküsünün dediği gibi uzaktan sevmek olmaz gel beriye beriye.” Kısacası uzaklık ve acımasız mesafe katılığı sevgiyi öldürür.
   Çiftlerin bir sorunla karşılaştıklarında onarıcı davranışlarda bulunma kapasitesi çiftleri bir arada tutan önemli yapıştırıcılardan bir diğeridir. Örneğin hatamızı kabul etmek, özür dilemek eşin iyi yaptığı şeylere vurgu yapmak nazik davranmak gibi.
   Çiftleri bir arada tutan bir diğer önemli faktörde mahremiyettir. İlişki mahremiyet sınırları içerisine yaşanırsa eşler özel olma önemli olma duygusunu yaşayabilirler. Bu duyguda ilişkiyi besler. Mahrem ilişkinin en önemli özelliği kişinin kendini karşısındakine açmasıdır. Böylece ilişki içindeki insanların özel bir duygusal yakınlık kurma olanağı ortaya çıkar. Fakat burada farkındalık sınırlarının dışında işleyen çok ince bir çizgi vardır. Bu çizgi kişi bir kez kendini karşısındakine açtığında kırılganlığı incine bilirliği kat be kat artar. Çiftlerin ilişkilerinde bu incine bilirlik noktalarına itina ve özen göstermeleri tercih ve tavsiye olunur. Yine aynı şekilde yakın bir ilişkide incine bilirliğin yanın da mahcubiyet ve bir parça da yabancılık duygusu kendiliğinden vardır. hatta bu iki duygu iyi bir ilişkinin işaretlerindendir. Eşlerin bu iki duyguya da duyarlılıkla yaklaşmaları kendi yararlarınadır.
   Günümüzde evlilik ve aile kurumundan erkeklerden ziyade kadınlar memnun görünmemektedir. Bu memnuniyetsizlikleri kadına özgü olan romantik hayallerinin gerçekleşmemesinden ziyade geleneksel aile yapısı içinde kendilerine biçilen role itiraz etmelerinden kaynaklanmaktadır. G ünümüzde kadınların zorunlu olarak iş yaşamına atılmış olmalar sırtlarındaki yükü otomatik olarak iki katına çıkardı. Kadınlar iş yaşantısı evlilik yaşantısı evin ve çocukların bakımı gibi yüklerin altında eziliyorlar. Bunun sonucunda eşlerinden ev ve çocuk bakımında eşit paylaşım istiyorlar. Erkekler kadınların bu isteğini kabul etmiyor. Erkekler bu paylaşım söylemini yalnızca destek olarak algılanıyor ve elektrik süpürgesi ile evi süpürdüklerinde evde kendine düşen görevi tamı tamına yerine getirdiğini düşünmektedir. Kadınlar sadece ev hanım ı ya da anne rolüne yerleştirilmekten ve aile meslek yaşamındaki ağır yük altında kalmaktan hoşnut olmadıklarını ifade etmeye başlamışlardır. Belki de bu durum boşanmanın neden daha çok kadınlar tarafından istendiğini de açıklayan bir durumdur.
   Günümüzde geçerli olan aile modeli anne baba ve çocuktan oluşan çekirdek aile modelidir. Çocukların büyük bir çoğunluğu anne ve babaları ile yaşayıp büyümektedir. Yine gençlerin büyük bir çoğunluğu için aile bütün kavga ve dövüş ortamına rağmen güveni , ait olma duygusunu ve sadakati aile ilişkilerinde arıyor. Şu da bir gerçektir ki günümüzde evlenme yaşı büyüdü . Yani insanlar artık daha geç evleniyorlar ve eskiye nazaran aileler çok daha kolay dağılabiliyor.
   Günümüz ilişkilerinde beklentiler yükselmiştir. Ayrıca evliliğin yaşam kalitesini yükselteceği yönündeki beklentinin karşılanmıyor olması evlilik memnuniyetsizliğini açıklayan ana sebeplerden biridir.
   Geçmişe oranla günümüz ilişkilerinde eşler için her şeyden çok ortak sevgileri bireysel bağımsızlıkları önemli hale gelmiştir. Bunlar tehdit edildiğinde veya kaybolmaya başladığında evlilik sona erdirilebiliyor.
   Hayatta çok az şey aile sevgisi kadar önemlidir. Hiç bir şey bu sevginin yerini tutamaz Aile, yaşamın acımasızlığı ve bize verdiği streslere karşı sığındığımız korunaklı bir limandır. Beslenme barınma gibi temel ihtiyaçlarımızın karşılandığı yerdir .Aile sadece biz olduğumuz için kabul edildiğimiz ,onaylandığımız yerdir. Dış dünya ile sağlıklı ilişkiler kurabilmemizi sağlayan ilk sosyalleşme kurumudur. Bize bu kadar çok şey bahşeden evlilik ilişkimize nasıl yaklaşacağımız bir secim meselesidir. Üstelik siz istemediğiniz sürece hiç kimsenin aile sevginizi elinizden alamaya gücü yetmez.
   Aile sevgisi diğerleri ile kıyas kabul etmez. Ona gereken onuru vermenin tek yolu emektir.

Shu.GÜLDANE KAVGACI
Aile Ve Evlilik Terapisti & Cinsel TerapistErenköy çocuk psikoloğu, Maltepe çocuk psikoloğu, Anadolu yakası pedagog
Anadolu yakası çocuk pedagogu, Anadolu yakası çocuk terapisti, Anadolu yakası çocuk psikoloğu

Aile Terapisti, Evlilik Terapisti,İlişki Terapisti
Cinsel Terapist, Cinsel Sorunlar, Cinsel İsteksizlik
Erken Boşalma, Sınav Kaygısı vjinismus terapisti

Anadolu yakası vajinismus terapisti,bayan vajinismus terapisti

gecikmiş konuşma,çocuklarda gecikmiş konuşma,geç konuşma,Kekemelik

evlilikte kıskançlık, Çocuk Psikoloğu, Çocuk Terapisti
Ergen Psikoloğu, Ergen Terapisti,İstanbul Psikolojik Destek
Psikolojik Destek İstanbul, Psikolog erenköy
psikolog Kadıköy, psikolog Maltepe, psikolog Üsküdar

Psikolog Ataşehir, psikolog acıbademPsikolog kozyatağı
psikolog pendik, psikolog tuzla, psikolog ümraniye
psikolog şişli,
İstanbul Yaşam Koçu, Yaşam Koçu İstanbul
İstanbul Vajinismus Tedavi Merkezleri,İstanbul Vajinismus
ilk Gece Korkusu, Vajinismus,
Cinsel Soğukluk

İlk Gece Korkusu,İlk Gece Hikayesi,Vajinismus nasıl yenerim

Vajinismus Aksaray,Vajinismus Taksim, Vajinismus Terapisi,Beşiktaş Cinsel Terapist
Vajinismus Tedavi Merkezi İstanbul, Vajinismus İstanbul,Cinsel isteksizlik Nedir,
Cinsel Terapi Merkezi İstanbul, Cinsel Danışman,Cinsel İsteksizlik,Kadında Cinsel İsteksizlik
Erkekde Cinsel İsteksizlik,Erken Boşalma,Geç Boşalma
Cinsel Terapist İstanbul, Cinsel Terapi İstanbul,Cinsel Danışman,Psikoljik Danışman
Cinsel İsteksizlik, Cinsel Problemler, Cinsel Sorunlar
Çocuk Ergen Danışmanı,Çocuk Ergen Terapisi
Cinsel Fobi, Cinsel Fobiler, Cinsel Terapi İstanbul
Evlilik Danışmanı İstanbul, Evlilik Terapisi
Evlilik Terapisi İstanbul, Aile Danışma, Aile Danışmanıı
Öfke Konrolü, Aile Danışma Merkezi İstanbul
Aile Danışmanı İstanbul, Aile Terapisti İstanbul
Aile Terapisi İstanbul, Psikolog İstanbul Avrupa Yakası
Psikolog İstanbul Anadolu Yakası,Psikolog İstanbul
İstanbuldaki İlişki Terapistleri,İstanbuldaki Evlilik Terapistleri
İstanbuldaki Aile Danışma Merkezleri,İstanbuldaki Aile Terapistleri
İstanbuldaki Psikolojik Danışmanlık Merkezleri,İstanbuldaki Psikologlar
İstanbulda Psikolojik Danışmanlık Merkezi
İstanbulda Psikiyatri Doktorları,İstanbulda Psikiyatri Merkezleri
İstanbulda Psikiyatrist,İstanbulda Aile Terapisti
İstanbulda Aile Terapisi,İstanbulda Psikolog Fiyatları
İstanbulda Psikolog Arıyorum,İstanbulda Psikolog
İstanbulda Psikolog Adresleri,İstanbul Avrupa Yakası Psikolojik Danışmanlık Merkezi
İstanbul Anadolu Yakası Psikolojik Danışmanlık Merkezi
İstanbul Avrupa Yakası Aile Terapisti,İstanbul Anadolu Yakası Aile Terapisti
İstanbul Avrupa Yakası Psikolog,İstanbul Anadolu Yakası Psikolog
İstanbul Psikologlar Listesi,İstanbul Psikolojik Danışmanlık Merkezleri
İstanbul Psikolojik Danışma Merkezi,İstanbul İlişki Terapisti
İstanbul İlişki Danışmanı,İstanbul Evlilik Danışmanı
İstanbul Evlilik Terapisti,İstanbul Aile Danışma Merkezleri
İstanbul Aile Danışmanlığı,İstanbul Aile Danışma Merkezi
İstanbul Aile Terapisti,İstanbul Psikologları
İstanbul Psikoloji,İstanbul Psikolog
Öfke Kontrolü, Sınav Kaygısı,Psikoterapist
Psikoterapi, Orgazm Bozukluğu, psikolop kadıköy, psikolog Pendik
psikolog Erenköy, psikolog çekmeköy, psikolog ümraniye
psikolog Bakırköy, psikolog Üsküdar, vajinismus Kadıköy
vajinismus pendik, vajinismus ümraniye, vajinismus erenköy
vajinismus Çekmeköy, vajinismus Tuzla, psikolog Tuzla
cinsel terapist tuzla, cinsel terapist pendik
cinsel terapist kurtköy, psikolog kurtköy
psikolog Ataşehir, vajinismus Ataşehir
cinsel terapist Ataşehir, çocuk psikoloğu kadıköy
pedagog kadıköy, anadolu yakası aile terapisti
Anadolu yakası evlilik danışmanı,anadolu yakası cinsel terapist
Anadolu yakası evlilik terapisti, Anadolu yakası çocuk ergen danışmanı
Anadolu yakası çocuk ergen terapisti, eşler arası çatışma
boşanma ve çocuk, Çocukta kekemelik, vajinismus istanbul,Avcılar Ataköy Beylikdüzü Halkalı İkitelli Bahçelievler Şirinevler Gaziosmanpaşa Vajinismus
istanbul vajinismus, vajinismus gebze, vajinismus adapazarı,Bolu,Düzce Vajinismus
vajinismus Tekirdağ,vajinismus Silivri, vajinismus İzmit,Konya Antalya Bursa Yalova
vajinismus Kocaeli, cinsel isteksizlik kadıköy

Cinsel Sorunlar,Ataköy Cinsel Terapist,Ataköy Vajinismus Terapisti, Cinselİsteksizlik,Merter Vajinismus
Erken Boşalma, Sınav Kaygısı,Çocuk Psikoloğu, Çocuk Terapisti, Ergen Psikoloğu
Ergen Terapisti,İstanbul Psikolojik Destek, Psikolojik Destek İstanbul,İstanbul Yaşam Koçuaşehir Cinsel Danışman
Yaşam Koçu İstanbul,Bahçelievler Cinsel Terapist,İstanbul Vajinismus Tedavi Merkezleri
İstanbul Vajinismus,Şirinevler Cinsel Terapist,Ataköy Cinsel Terapist,

ilk Gece Korkusu,Erenköy cinsel terapist, Vajinismus ,Ş,irinevler Vajinismus,Bakırköy Vajinismus,Güngören Vajinismus,Bahçelievler Vajinismus
Vajinismus Terapisi,Çanakkale Cinsel Terapist,Çanakkale Vajinismus,Düzce vajinismus,Düzce cinsel terapist

Kırklareli cinsel terapist,Edirne cinsel terapist, Vajinismus Tedavi Merkeziİstanbul,İncirli Vajinismus,Şişli Vajinismus,Mecidiyeköy Vajinismus
Vajinismus İstanbul,Cevizli Vajinismus,Gaziosmanpaşa Vajinismus,Eyüp Vajinismus,Kocasinan Vajinismus
Cinsel Terapi Merkeziİstanbul,Avcılar Vajinismus,Beylikdüzü Vajinismus,Zeynep Kamil Vajinismus
Cinsel Danışman, Cinsel Terapist İstanbul,Bulgurlu Vajinismus,Çamlıca Vajinismus,İkitelli Vajinismus,Kurtköy Vajinismus,Bostancı Göztepe Bulgurlu Cinsel Terapist,Beylidüzü Yeşilköy İkitelli Halkalı Vajinismus
Cinsel Terapi İstanbul, Cinsel İsteksizlik, Cinsel Problemler, Cinsel Sorunlar
Çocuk Ergen Danışmanı,Çocuk Ergen Terapisi, Cinsel Fobi
Cinsel Fobiler, Cinsel Terapi İstanbul, Evlilik Danışmanı İstanbul
Evlilik Terapisi , Evlilik Terapisi İstanbul, Aile Danışma, Aile Danışmanıı,Öfke Konrolü, Aile Danışma Merkezi İstanbul
Aile Danışmanı İstanbul, Aile Terapisti İstanbul, Aile Terapisi İstanbul, Psikolog İstanbul Avrupa Yakası,Psikolog İstanbul Anadolu Yakası
Psikolog İstanbul ,İstanbuldaki İlişki Terapistleri,İstanbuldaki Evlilik Terapistleri
İstanbuldaki Aile Danışma Merkezleri,İstanbuldaki Aile Terapistleri
İstanbuldaki Psikolojik Danışmanlık Merkezleri,İstanbuldaki Psikologlar,İstanbulda Psikolojik Danışmanlık Merkezi,İstanbulda Psikiyatri Doktorları
İstanbulda Psikiyatri Merkezleri,İstanbulda Psikiyatrist,İstanbulda Aile Terapisti,İstanbulda Aile Terapisi
İstanbulda Psikolog Fiyatları,İstanbulda Psikolog Arıyorum
İstanbulda Psikolog,Erken Boşalama,Erken Boşalma Terapisi,Cinsel Problemler,Kozyatağı Cinsel Terapist
İstanbulda Psikolog Adresleri,Bostancı Cinsel Terapist,Kartal Cinsel Terapist,Kurtköy Cinsel Terapist
İstanbul Avrupa Yakası Psikolojik Danışmanlık Merkezi,İstanbul Anadolu YakasıPsikolojik Danışmanlık Merkezi,Beşiktaş,Mecidiyeköy,Levent,Maslak Cinsel Terapist,İstanbul Avrupa Yakası Aile Terapisti,İstanbul Anadolu Yakası Aile Terapisti
İstanbul Avrupa Yakası Psikolog,İstanbul Anadolu Yakası Psikolog
İstanbul Psikologlar Listesi,İstanbul Psikolojik Danışmanlık Merkezleri
İstanbul Psikolojik Danışma Merkezi,İstanbul İlişki Terapisti,İstanbul İlişki Danışmanı,İstanbul Evlilik Danışmanı
İstanbul Evlilik Terapisti,İstanbul Aile Danışma Merkezleri,İstanbul Aile Danışmanlığı,İstanbul Aile Danışma Merkezi
İstanbul Aile Terapisti,İstanbul Psikologları,İstanbul Psikoloji
İstanbul Psikolog, Öfke Kontrolü, Sınav Kaygısı,Psikoterapist
Psikoterapi, Orgazm Bozukluğu,İstanbul vajinismus, Yalova vajinismus
Tekirdağ vajinismus, Kocaeli vajinismus, Adapazarı vajinismus Gebze vajinismus
çocuk psikolğu istanbul, çocuk psikoloğu Anadolu yakası,psikolog Anadolu yakası
uzman psikolog Anadolu yakası,pedagog Aanadolu yakası,cinsel terapist Anadolu yakası
cinsel isteksizlik, kadında cinsel isteksizlik, erkekde cinsel isteksizlik
cinsel sorunlar İstanbul, cinsel sorunlar Anadolu yakası,aldatma terapisti
aldatma psikoloğu,boşanma terapisti, yas terapisi istanbul
yas terapisi kadıköy, çocuk ve boşanma,Gecikmiş konuşma
boşa

Kütüphane
Aile Evlilik Terpisi
Aldatma Psikolojisi
Eş Seçimi Hataları
Eşler Arası Çatışma
Geç Konuşma
Kıskançlık


YASAL UYARI
Bu site kişileri bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur.Tanı ve tedavi amacı içermemektedir ve bu amaçla kullanılmamalıdır.Tanı ve tedavi için bir tıp doktoruna başvurulmalıdır.
Copyright 2012 Sentez Psikolojik Danışmanlık

SAĞLAYAN Horizon