Ana Sayfa      Aile, Evlilik Terapisi      Varoluşçu Kurama Göre Depresyon Nedenleri

          DEPRESYON ETİYOLOJİSİNDE VAROLUŞÇU KURAM        

 GİRİŞ

      Depresyon etiyolojisinde biyolojik nedenlerin etkili olduğu bilinmekle beraber bazı psikososyal faktörlerin depresyona neden olabileceği ya da kişiyi depresyona yatkın hale getirebileceği kabul edilmektedir.

     Günümüzde depresyon bozukluklarının tek bir nedenden daha çok en iyi şekilde biyopsikososyal modelle açıklanabileceği üzerinde durulmaktadır. Bu model insanı biyopsikososyal bir varlık olarak kabul eder. İnsan davranışlarını anlamanın en iyi yollarından biri insanı biyopsikososyal bir varlık olarak bir bütün içerisinde kavramlaştırıp değerlendirilmesinden geçtiğini ileri sürer.

     Biyopsikososyal model bu faktörlerin tek tek değil de bir araya gelip bir etkileşim içine girerek kişiyi etkilediğini ileri sürer. Bu modele göre bazı insanlar genetik olarak depresyona yatkın olsalar da gelişimsel ve ilişkisel travmaların davranışsal ve bilişsel durumları da depresyona zemin hazırlayıp depresyonu tetikleyebilmektedir.

      Depresyon etiyolojisinde psikanalitik kuram, bilişsel kuram, nesne ilişkileri kuramı, davranışçı kuram ve varoluşcu kuram depresyon nedenlerini açıklayan modeller ileri sürmüştür. Bu yazıda varoluşcu kurama göre depresyonun oluş nedenleri ele alınacaktır.

VAROLUŞÇU KURAMA GÖRE DEPRESYON NEDENLERİ

      Varoluşçu yaklaşıma göre insanın en temel özelliği yaşamda anlam arayışı ve önemli olma duygusudur. Bu kurama göre depresyon kişinin hayatının anlamını kaybetmesine karşı geliştirdiği varoluşsal bir tepkidir. Birey hayatının anlamının kaybolması ve değerli ve önemli olmama gerçeği ile karşılaştığında çatışma ve anksiyete yaşar. Bu anlamda kaybolan bağlar, aidiyet duygusunun gelişmemesi ya da kaybolması, çalışma hayatında başarılı olamama benliğin onaylanmaması kişiyi depresyona yatkın hale getirebilmektedir.

      Varoluşcu kurama göre evrende kendi varlığını kendisi yaratan tek varlık insandır. İnsan kendini nasıl yapar ve değerlendirirse insan odur. Yaşama anlam veren insanın kendisidir. İnsan kendini var ettiği için özgür ve seçimlerinden sorumludur. İnsana özgü bu temel özgürlük kendi eylemleri için sorumluluk almasıdır.

     Özgürlük var olma sorumluluğunu da beraberinde getirir. Bu sorumlulukta kaçınılmaz olarak kaygı yaratır. Var olma sorumluluğundan doğan bu kaygı ve sıkıntı da insanın temel davranış ve eylem gücünü oluşturur.

     Varoluşçu kurama göre ise insan davranışları doğadaki diğer fiziksel olaylar gibi değerlendirilmez, açıklanamaz, katı görüşlere ayrılamaz ve incelenemez. Yargılardan uzak durmak gerekmektedir.

     Varoluşun çözülmez ikilemlerine dair farkındalık her zaman kaygıya yol açar. Kaygıyı hiç bir zaman saf dışı bırakamayacağımız için bize düşen kaygıyla yaşamayı öğrenme ve hatta kaygının iyi geldiği yollar bulmaktır. (Deurzen,Adams 2017 s.89)

    İkilemler çözümsüz olduğu için kişi bu kaygıyı sahiplenecek ya da onu inkar ederek varoluş sorumluluğundan kaçacak. Varoluşçu kurama göre, depresyon semptomlarını yaratan ikilemlerden kaçmak ya da inkar etmektir. Bu kurama göre kaygı, suçluluk, çaresizlik,  utanç, öfke ve hayal kırıklığı alta saklı duran ikilemlerin habercisidir.

    Varoluşçu kurama göre depresif kişiler deneyimlere açık olamaz çoğu zaman geçmişteki kesinlikleri gelecekteki olanaklara tercih ederler. (Deurzen,Adams 2017 s.125)

    Böylece depresif birey doğal yaşam kaynaklarından vazgeçmiş olur. Bu da kişide varoluşsal suçluluğa neden olur. Varoluşsal kurama göre depresyon semptomlarının şiddeti hemen hemen neredeyse varoluşsa suçlulukla doğru orantılıdır. Depresyonda görülen değersizlik kendini küçük görme ve suçluluk eğiliminin altında varoluşsal suçluluk duygusu yatmaktadır.

Güldane Kavgacı
Psikoterapist, Aile Ve Evlilik Terapisti

KAYNAKÇA
1.Ebert,M.H.,Loosen,P.T,Nurcomber,B.(2003).Current psikiyatri tanı ve tedavi(s.Birsoz,T.Karaman,çev.) Ankara:Günes

2.Leahy,R.L.(2004) Bilişsel Terapi ve Uygulamaları(H.Hocak,çev.)İstanbul:litera

3.Köroğlu,E.(2004) Psikonozoloji tanımlayıcı klinik psikiyatri. Ankara:HYB

4.Smith,E.E.,Hoeksema,S.N.,fredricson,B.,loftus,G(2017) psikolojiye giriş(O.Öncül.) D.ferhatlıoğlu çev.) Ankara:Arkadaş

5.Krıng,A.M.,Johnson,S.L.,Davinson,G.İ Neale,J.(2017) Anormal Psikoloji (m.sahın,çev.) Ankara:Nobel

6.Deurzen,E.U.i,Adams,m.,(2017) varoluşcu danışmanlıkta ve psikoterapide beceriler(F.J.,içez çev.) İstanbul:Pon

7. Leahy,R.L.,Holland,S.J.,(2009) Depresyon ve anksiyete bozukluklarında tedavi planları ve girişimleri (s.Aslan,çev.) Ankara:HYBKütüphane
Aile Evlilik Terpisi
Aldatma Psikolojisi
Eş Seçimi Hataları
Eşler Arası Çatışma
Geç Konuşma
Kıskançlık


YASAL UYARI
Bu site kişileri bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur.Tanı ve tedavi amacı içermemektedir ve bu amaçla kullanılmamalıdır.Tanı ve tedavi için bir tıp doktoruna başvurulmalıdır.
Copyright 2012 Sentez Psikolojik Danışmanlık

SAĞLAYAN Horizon